Úvod > Co chcete dělat? > Umrlčí prkna na Kochánově
Památky

Umrlčí prkna na Kochánově

Na Kochánově u Hartmanic se dochovalo několik umrlčích prken, která dokládají velmi starý zvyk. Když někdo v rodině zemřel, byl až do pohřbu položen na prkně s třemi vyřezanými kříži. Prkno bylo později vyzdobeno a vystaveno poblíž stavení.
Ojedinělý zvyk, který byl hojně rozšířený v sudetských oblastech, bylo stavění umrlčích prken. Velmi rozšířený byl tento obyčej ve většině německých a některých českých horských vsích na Šumavě. Truhláři na ohoblované prkno nejčastěji psali verše, modlitby, nápisy i datum úmrtí, často zobrazovaným symbolem byly tři křížky, zlomená svíce, Kristus na kříži, lebka s hnáty. Méně časté motivy byly andělé, Boží oko, ratolest aj. Kolem nápisu se přitloukal rámeček ze slabých lišt a okraje prkna se profilovaly do různých jednoduchých ornamentů.

Umrlčí prkna se umisťovala u kapliček a křížů podél cest, někdy se přibíjela hřeby přímo do stěny kapličky, jindy se stavěla na kraje lesů a podél cest vedoucích do kostela. Prkna se někdy přibíjela přímo na stromy. Pokud šel někdo kolem těchto prken a zemřelého znal, věnoval mu tichou vzpomínku a případnou modlitbu.
 

Kde umrlčí prkna hledat

U Kochánova se setkáte s umrlčími prkny na Farmářské stezce, kde jsou dvě prkna z let 1936 a 1939. Jsou na české straně hor posledními, která se z mnoha původně v terénu osazených dochovala.

Dalším místem je Horní Kochánov, u stavení č. 40. Jedná se o prkna zakladatelů zdejšího statku Jiřího a Marie Kaplanových.

Na silničce od Staré Huti do Hartmanic naleznete pod barokním mlýnem Sterzmühle pamětní prkno Míly Říhy z Písku. Krajský organizátor protiněmecké odbojové organizace se ukrýval před nacisty na dvoře Franze Seidla v osadě Žežulka u Hartmanic. Dne 14. 11. 1943 zde byl těžce raněn gestapem, zranění podlehl ve Všeobecné veřejné okresní nemocnici v Sušici.

Ubytování a restaurace v okolí

Aparthotel Hartmanice

Aparthotel Hartmanice

Hartmanice, Jihočeský kraj
Chalupa Dvorec Nová Hůrka

Chalupa Dvorec Nová Hůrka

Sušice, Plzeňský kraj