Úvod > Co chcete dělat? > Újezd – rodiště Jana Sladkého-Koziny
Újezd - rodiště Jana Sladkého-Koziny
"> "> "> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Kultura

Újezd – rodiště Jana Sladkého-Koziny

Zavítejte do obce Újezd, která je rodištěm známého vůdce chodského povstání Jana Sladkého-Koziny. Dnes najdete na Kozinově statku pamětní síň a na nedalekém strážném vrchu Hrádek jeho pomník.
Během 12. a 13. století začaly být na dnešním území Chodska panovníkem zakládány vesnice, které měly za úkol chránit hranice Českého království. Jejich obyvatelstvo bylo nazýváno Chodové. Právě tak vznikla také obec Újezd – jako jedna z jedenácti chodských vesnic. První písemná zmínka o vsi se objevuje již v privilegiu Jana Lucemburského z roku 1325. Ochrana království byla pro panovníka neobyčejně důležitá, proto chodské vsi dostávaly řadu výsad a privilegií. Postupně význam Chodů pro obranu hranic klesal.

Nová vrchnost dávná privilegia neuznávala a nutila své chodské poddané robotovat. Ti ovšem svá práva bránili a tak propukly spory, které přetrvávaly několik staletí. Na konci 17. století se v Újezdě našel muž, který se tehdejšímu pánovi Wolfu Maxmiliánovi z Lamingenu, známému jako Lomikar, vzepřel, a bojoval za práva Chodů u zemského soudu jako jejich mluvčí. Byl jím legendární Jan Sladký, zvaný Kozina (1652–1695). Během jeho působení v Praze na Chodsku vypuklo povstání a Kozina byl zajat a vězněn jako buřič. Nakonec byl v Plzni dne 28. 11. 1695 popraven. Jak praví pověst, Lomikar po Kozinově popravě do roka a do dne náhle skonal, aby se s ním sešel před soudnou Boží stolicí.

Ve vzpomínkách chodského lidu Kozina zůstal jako mučedník a dodnes je tento významný rodák Újezda považován za symbol nezdolnosti a svébytnosti všeho chodského obyvatelstva. Roku 1895 mu byl nad obcí na vrchu Hrádek postaven pomník. Na hranolovém kvádrovém soklu stojí pískovcová plastika Koziny se psem u nohou. Dílo vytvořil Čeněk Vosmík a v roce 2010 bylo provedeno celkové restaurování pomníku. Pomník je zapsán na seznam kulturních památek.
 
Od roku 1958 je v Kozinově statku v Újezdě otevřena Pamětní síň Jana Sladkého Koziny. Expozice je po rekonstrukci zaměřena na historii chodské rebelie, rod Sladkých, a na život Chodů. Zhlednout je možné dříve používané hospodářské nástroje, chodské kroje, ale i dozvědět se o místních obyčejích a zvycích. V senci můžete usednou za stůl který pochází z doby, kdy na statku hospodařil Kozina a pokud si pohoupáte vystavenou dětskou kolíbku, do roka a do dne můžete očekávat narození potomka.

V Újezdě jsou dnes k vidění kromě statkupomníku Jana Sladkého Koziny, který se zapsal do dějin naší země a především pak do dějin Chodska, také památné statky s ukázkami lidové architektury a kostel sv. Václava z roku 1891. V chodských vesnicích se dodnes udržely národopisné zvyky a tradice, jako je nošení krojů či užívání nářečí.
 
12.8.
14.8.
Chodrockfest 2022

Chodrockfest 2022

Domažlice, Plzeňský kraj
7.7.
9.7.
Kovářské sympózium

Kovářské sympózium

Domažlice, Plzeňský kraj
8.7.
9.7.
Hudba pod hradem

Hudba pod hradem

Domažlice, Plzeňský kraj
10.7.
Postřekovanka

Postřekovanka

Domažlice, Plzeňský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Autokemp Babylon v Českém lese

Autokemp Babylon v Českém lese

Babylon, Plzeňský kraj
Viola Domažlice

Viola Domažlice

Domažlice, Plzeňský kraj
Kulturní centrum – Pivovar Domažlice

Kulturní centrum – Pivovar Domažlice

Domažlice, Plzeňský kraj
Hotel a restaurace Sokolský dům

Hotel a restaurace Sokolský dům

Domažlice, Plzeňský kraj