Úvod > Co chcete dělat? > Trmalova vila v pražských Strašnicích – centrum architektury rodinného bydlení
Trmalova vila v pražských Strašnicích - centrum architektury rodinného bydlení
"> "> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Kultura

Trmalova vila v pražských Strašnicích – centrum architektury rodinného bydlení

Trmalova vila, dílo architekta Jana Kotěry, je unikátní ukázkou architektonické tvorby rodinných sídel první poloviny dvacátého století. V roce 2014 prošla celkovou rekonstrukcí, která vyzdvihla kvalitní řemeslné prvky a nádherné umělecké dekorace.
Trmalova vila je jedním ze čtyř muzeí – domů v Praze. Vedle Müllerovy vily, Bílkovy vily a Rothmayerovy vily je ukázkou špičkové vilové architektury první poloviny 20. století.

Expozice v Trmalově vile představuje bydlení v letech 1900–1920, dva soubory nábytku Jana Kotěry doplněné o drobnější předměty denní potřeby a umělecko-řemeslného charakteru. V červnu 2015 byla otevřena nová expozice, která je věnovaná jejímu autorovi, architektu Janu Kotěrovi. Expozice s názvem Kotěra – učitel bydlení se zaměřuje se na vilovou, interiérovou a nábytkovou tvorbu známého tvůrce. Návštěvníci uvidí výběr ukázek nábytkových souborů pro konkrétní objednavatele, které doplňují dobové fotografie na textilních svitcích. Mezi exponáty jsou nábytkové části z Peterkova domu na Václavském náměstí, z bytu profesora dějin umění Karla Boromejského Mádla a dalších. Prohlídky jsou možné celoročně, vždy od úterý do pátku 11, 14, 16 hodin (samostatné prohlídky vily). Komentovaná procházka s průvodcem a každý 1. víkend v měsíci od 10 do 17 hodin.

Ze všech těchto čtyř zpřístupněných vil je Trmalova vila nejstarší. Byla vystavěna již v  letech 1902-1903 pro Františka Trmala, významného učitele, pedagoga a pozdějšího školního inspektora. Vila Františka Trmala je vynikající ukázkou série vil a domů, které Kotěra navrhl začátkem 20. století.

V těchto domech se snoubí idea dobové anglické moderny a její filozofie rodinného bydlení i obdiv k domácímu lidovému stavitelství. Stavby poskytovaly pohodlné bydlení se všemi vymoženostmi moderní hygieny a účelnosti a ukazují na jistou nostalgii po životě na venkově, kde člověk ještě neztratil kontakt s okolní přírodou. Typické je umístění domů do pečlivě naplánovaných zahrad, které jsou volně přístupné otevřenými verandami a jsou součástí životního prostředí obyvatel.

Vila má řadu malebných detailů – na exteriéru vily zaujme polygonální rizalit a arkýř, vysoké komíny, hrázděné štíty i vikýře a malované vyřezávané lomenice. Zahradu navrhl spolu s domem Jan Kotěra a koncipoval ji do křivek cestiček a okrasných keřů,  přičemž stranou, za užitkovou částí, umístil Kotěra sroubenou stavbu kůlničky s prostory pro hospodářská zvířata.

Hlavním prostorem přehledně řešeného interiéru vily se stala přímo osvětlená patrová schodišťová hala s malovaným trámovým stropem a dalšími kvalitními řemeslnými prvky. Po levé straně haly bývala kuchyně a pokoj služky. Nechyběla velká jídelna a salon. V patře potom byla ložnice a dětský pokoj.
 

Kulturní program

V Trmalově vile  každým rokem probíhá programový cyklus Český rok, zahrnující Květinový týden, Vinobraní či Vánoční trh. Kromě toho ve vile najdete mnoho výstav z cyklu Slavné vily či Slavné stavby a tematické výstavy, zabývající se vilovou architekturou. Během roku se ve vile uskuteční série přednášek nejvýznamnějších českých odborníků, zabývajících se bydlením, architekturou a designem.
 

Knihkupectví o architektuře

V rámci knihkupectví si můžete zakoupit odborné i populárně naučné knihy o architektuře, jejichž sortiment se neustále rozšiřuje.  Především u nás najdete kompletní ediční řadu Slavné vily a Slavné stavby. Neváhejte si přijít pro knihy o architektuře a bydlení do citlivě vedeného knihkupectví v Trmalově vile.
 

Kotěrovo centrum

Kotěrovo centrum se neomezuje jen na historický výzkum, aktivně se zajímá o problematiku novodobého bydlení a svému okolí zároveň slouží i jako kulturní a společenské centrum, místo setkávání.
Zobrazit více