Úvod > Co chcete dělat? > Třísovská lípa v Holubově
Příroda

Třísovská lípa v Holubově

V obci Holubov na okraji Blanského lesa roste památný strom – košatá lípa srdčitá, které se přezdívá rožmberská. Strom je pozoruhodný nejenom svým stářím, ale také celkovou mohutností – roste celých 36 metrů do výšky a obvod jeho kmene měří 704 cm.
Památný strom roste mezi valy někdejšího keltského oppida, nedaleko železniční stanice Třísov. Už na první pohled lípa ohromí svým mohutným vzezřením, které ještě víc vynikne v době, kdy je obsypaná listím. Přestože strom přežil už celá staletí, těší se stále výbornému zdravotnímu stavu. O stáří stromu se uvádí několik variant, ta nejstřízlivější mluví o 230 letech, dle mohutnosti stromu se však usuzuje, že zde strom roste již víc než 400 let. Nejodvážnější teorie říká, že lípa byla vysazena ve stejné době, kdy vznikla nedaleká osada Třísov, tedy před 650 lety za vlády Karla IV. Přímo u stromu stojí také barokní kaplička zasvěcená Panně Marii z roku 1776. 

Na ploše 26 ha se v sousedství osady Třísov a památné lípy rozkládají pozůstatky keltského oppida Abiluon. Lípa tak vlastně roste nedaleko západní brány hradiště. Jeho vznik je kladen do 1. stol. př. n.l. a zánik v 1. stol. n.l. Do dnešních dnů se dochovaly dobře patrné valy. V roce 1987 zde byla vyhlášena archeologická památková rezervace.