Úvod > Co chcete dělat? > Synagoga Turnov
Památky

Synagoga Turnov

Židovská synagoga z počátku 18. století je jedinou synagogou v Českém ráji, která přečkala nacistickou okupaci. Dle doložených písemných pramenů se jedná o třetí budovu synagogy v Turnově, první dvě byly dřevěné a shořely při požárech města.
Cennou památkou židovské kultury je turnovská synagoga založená na počátku 18. století. Pozdně barokní stavba je jedinou synagogou v Českém ráji, která přečkala nacistickou okupaci. Najdete v ní předsíň, modlitebnu a ženskou galerii.

V přízemí, hned v předsíni se nachází výklenek, v němž bylo umístěno umývadlo tzv. kijor, k rituálnímu očištění rukou přítomných. Hlavní modlitební sál zdobí zrestaurované barevné arabesky z přelomu 19. a 20. století, kdy byl do budovy zaveden elektrický proud. Uprostřed modlitebního sálu se na zemi rýsují obrysy dávno zbořené bimy, místa, kde se předčítalo z Tóry. Na čestném místě vedle svatostánku (aron ha-kodeš) jsou umístěny pamětní desky významných členů zdejší židovské obce. Galerie nad předsíní je zdobena kovanou mříží. Sloužila ženám, které do synagogy přicházely zvláštním venkovním krytým schodištěm.   Synagoga je místem kulturních a náboženských akcí, svůj prostor tu mají i děti, pro které jsou připraveny zajímavé hry s židovskou tematikou.

V roce 2018 byl interiér synagogy v Turnově, která jako jediná ve zdejším kraji přečkala v roce 1938 útoky nacistů, částečně opraven. Synagoga je přístupná v hlavní sezoně do konce září, je ale možno si sjednat individuální prohlídku i mimo toto období.

Ubytování a restaurace v okolí

Pukū

Pukū

Turnov, Liberecký kraj
Ábelův Mlýn

Ábelův Mlýn

Turnov, Liberecký kraj