Úvod > Co chcete dělat? > Svatá holčička na Malostranském hřbitově
Památky

Svatá holčička na Malostranském hřbitově

Mimo hlavní trasy turistů se můžete v Praze podívat na Malostranský hřbitov. V hrobě označeném „Anna Degenová (1848 – 1851), dcera c. k. strážmistra a nádenice“ leží holčička, do níž se podle legendy vtělil anděl. U děvčátka lidé nechávají papírky s přáními, která prý splní.
Nejnavštěvovanějším místem Malostranského hřbitova je nejmenší ze všech hrobů – náhrobek děvčátka, které se za života pravděpodobně jmenovalo Anička Degenová. Holčička však bohužel zemřela ve věku 3 let.
 
Legenda o svaté holčičce vypráví, že když se v nebi rozdělovaly duše pro čerstvě narozené děti, stala se chyba. Anička dostala místo duše lidské andělskou. A tak když Anička přicházela na svět, zářila na nebesích jasná hvězda, ptáci radostně švitořili, rozkvetly květiny i stromy ze širokého okolí. Zdálo se, že příroda se raduje z příchodu andělského dítěte. Anička zvala domů žebráky i zloděje. Dala jim vždy vše, co mohla. Svým rodičům prý říkala, že prostě v srdci cítí, že musí pomáhat. Legenda říká, že Anička rozuměla řeči zvířat i květin. Ukázalo se ale, že pozemský život pro andělskou duši je příliš velkým břemenem. Anička si hrála v okně s hadrovou panenkou, kterou jí ale velký poryv větru vyfoukl z ruky. Holčička se po hračce natahovala, až vypadla z třetího patra na zem. Byla na místě mrtvá. Bůh se smiloval nad jejím pozemským utrpením. Vzal si andělskou duši zpět.
 
Dobří lidé a zejména děti z širokého okolí však malou Annu milovali – stala se jejich obětavou pomocnicí a přímluvkyní. I starý, nerudný hrabě z paláce na Velkopřevorském náměstí podlehl kouzlu dobrotivé holčičky a jejím prostřednictvím pomohl mnoha chudým a nemocným, když v Praze řádila zlá epidemie. Vnuk starého hraběte, který si Aničku velmi oblíbil, objednal u sochaře Jana Maxe náhrobek s postavičkou ležící holčičky. Když byl roku 1851 pomníček hotov, stal se poutním místem, kam přicházely děti z širokého okolí a na náhrobek kladly lístečky, v nichž „svatou holčičku“ prosily o pomoc. Pozoruhodná legenda o „svaté holčičce“ z Malostranského hřbitova inspirovala spisovatele Františka Kožíka k napsání neobyčejné pohádky. Dětská knížka nazvaná Svatá holčička vyšla ve válečném roce 1943, aby povzbudila nejmenší čtenáře v temných dobách nacistické okupace.
 
Legendou opředený náhrobek se nachází v zadní části za Thunovým pomníkem, vpravo při hlavní hřbitovní cestě. Rodiče dívenky, strážmistr Augustin Degen a nádenice Anna Degenová, jsou pochováni v sousedním oddělení Malostranského hřbitova, v hrobě označeném číslem 231. Ke hrobu svaté holčičky přichází nejen děti žádat o pomoc dodnes.