Úvod > Co chcete dělat? > Památky > Strakova akademie – sídlo vlády ČR
Památky

Strakova akademie – sídlo vlády ČR

Strakova akademie, majestátní novobarokní budova, byla postavena roku 1896. Podle přání stavebníka hraběte Jana Petra Straky, sloužila až do 30. minulého století jako studentská kolej pro nemajetné syny českých šlechtických rodin. Od druhé světové války slouží palác jako sídlo vlády naší země.
Strakovu akademii nechal postavit Jan Petr Straka, pán z Nedabylic a Libčan, tajný císařský rada. Jeho záměr byl bohulibý – stavba měla sloužit jako studentská kolej pro nemajetné syny českých šlechtických rodin. Také ve své závěti věnoval hrabě Straka tomuto účelu veškerý svůj majetek. Stavbu projektoval architekt Václav Roštlapil a na výzdobě budovy se podíleli sochaři Josef Mauder a Celda Klouček. Stavbu se podařilo dokončit v roce 1896.

Politické změny začátku 20. století však původnímu záměru nepřály – v roce 1918 přišlo vyhlášení Československé republiky a následné zrušení šlechtických titulů, které ukončilo krátkou historii studentské koleje. Svým způsobem však budova sloužila studentům i nadále, protože od roku 1921 zde sídlil Československý svaz studentstva a později studentský spolek Akademický dům. Kromě toho zde byla už v této době umístěna některá ministerstva a státní úřady.

Naplno začala vláda využívat objekt od dubna 1939, a to ta protektorátní. Strakova akademie podstoupila rozsáhlou rekonstrukci, která měla původní budovu přizpůsobit novým reprezentačním účelům. S příchodem Reinharda Heydricha do Prahy roku 1942 došlo k vynucenému prodeji a do Strakovy akademie byl umístěn zvláštní německý zemský soud. Po druhé světové válce byla honosná budova vyhrazena pro potřeby nové československé vlády a do roku 1992 zde sídlilo předsednictvo dvaceti poválečných vlád. Od 1.1.1993 je Strakova akademie sídlem vlády České republiky.

Ke Strakově akademii patří také rozlehlá zahrada budovaná pod dohledem Františka Thomayera. Zahrada je v určitých dnech přístupná veřejnosti.
 

Úřad vlády ČR

Úřad vlády ČR je ústředním orgánem státní správy a plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády ČR a jejích orgánů. Úřad vlády ČR bezprostředně zajišťuje podmínky pro práci odborných útvarů předsedy vlády a členů vlády organizačně začleněných do jeho struktury. Mezi orgány vlády, jejichž chod Úřad vlády ČR zabezpečuje, patří např. Legislativní rada vlády, Bezpečnostní rada státu a Rada vlády ČR pro lidská práva.

Úřad vlády ČR rovněž spravuje několik reprezentačních objektů, které jsou ve vlastnictví státu – např. Kramářovu vilu, Hrzánský palác nebo vilu bývalého prezidenta Beneše v Sezimově Ústí. Tyto objekty jsou převážně využívány pro zasedání vlády, pracovní jednání či ubytování zahraničních delegací na nejvyšší úrovni.

Mucha, rodinná sbírka – výstava ve Valdštejnské jízdárně

Unikátní výstava propojuje práci dvou světoznámých českých tvůrců Alfonse Muchy a architektky Evy Jiřičné, která se ujala architektonického ztvárnění prostoru Valdštejnské jízdárny.
Praha 1, Praha

Oskarová hudba E. W. Korngolda

Mimořádně talentovaný brněnský rodák Erich Wolfgang Korngold se zapsal do dějin přede­vším jako zakladatel charakteristického žánru hollywoodské filmové hudby, z jehož odkazu dodnes čerpají mnozí skladatelé včetně legendárního Johna Williamse.
Praha 1, Praha

Dny Bohuslava Martinů 2022

Festival pořádaný Nadací Bohuslava Martinů.
Praha 1, Praha

Psáno pro SOČR: Martin Smolka

Symfonický orchestr Českého rozhlasu pra­videlně objednává skladby od současných au­torů a uvádí je ve světové premiéře.
Praha 1, Praha

Aktivity v okolí

Zahrada Strakovy akademie

V areálu Strakovy akademie, kde sídlí Úřad vlády ČR, je v letní sezóně přístupná reprezentativní zahrada. Obdivovat zde můžete na patnáct tisíc květin i hrající fontánu. Vstup je možný z Kosárkova nábřeží skrze bezpečnostní rám.
Praha 1, Praha

Kunsthalle Praha

Nové centrum pro umění Kunsthalle Praha vzniká na Klárově přestavbou Zengerovy trafostanice. Program se soustředí na pořádání dočasných výstav, na výzkum v oblasti moderního a současného umění a na inovativní přístupy ve výstavní činnosti.
Praha 1, Praha

Památník Okřídlený lev na Klárově

V Praze na Klárově poblíž ulice U Železné lávky naleznete působivou sochu okřídleného lva od britského sochaře Colina Spoffortha. Památník věnovali Britové československým letcům, kteří během druhé světové války bojovali v Britském královském letectvu.
Praha 1, Praha

Kokpit café – klub v bývalé trafostanici

Kokpit je k dispozici všem, kdo chtějí předvést něco zajímavého.
Praha 1, Praha

Ubytování a restaurace v okolí

Ada restaurant

Příjemná a stylová restaurace v hotelu Hoffmeister & Spa nabízí moderní zážitkovou kuchyni.
Praha 1, Praha

Hanavský pavilon na Letné v Praze

Restaurant Hanavský pavilon s letní terasou láká do luxusního výjimečného interiéru půvabné stavby v pseudobarokním stylu, kde nabízí nejen vše z gastronomického umění, ale i jedinečný nezapomenutelný pohled na pověstné pražské mosty a věže z ptačí perspektivy, v celé jejich historické kráse.
Praha 7, Praha

Villa Richter a Svatováclavská vinice – unikátní výhled na historickou Prahu

Součástí Pražského hradu je Svatováclavská vinice s Richterovou vilou. Unikátní prostředí vinice nabízí výhled na nejkrásnější část historické Prahy. Sama Richterova vila je významnou klasicistní památkou a tvoří nepřehlédnutelnou architektonickou dominantu při průjezdu Chotkovými sady.
Praha 1, Praha

Restaurace Mlýnec – gastronomické zážitky nedaleko Karlova mostu

Čeká na vás nejlepší místo v Praze a netušený kulinářský zážitek. Mlýnec je nejmladší restaurací společnosti Zátiší Catering Group s vyhlášenou mezinárodní kuchyní Marka Purkarta.
Praha 1, Praha