Úvod > Co chcete dělat? > Stradonické vodopády nedaleko Berouna
Příroda

Stradonické vodopády nedaleko Berouna

Stradonické vodopády jsou jedním z mála míst, kam zatím značky nevedou. Leží na bezejmenném potoce kousek za vesnicí Stradonice, která se nachází mezi Nižborem a Berounem. Vodopády se ukrývají v menší úzké rokli, která je obestavěna chatami. V horní části rokle se nachází několik kaskád a vodopád.

Chcete-li zažít trochu dobrodružství, navštivte Stradonické vodopády v drobné divoké rokli na pravém břehu Berounky nedaleko Berouna. V okolí se hojně vyskytují rekreační chaty, do neschůdné rokle však žádná turistická značka ani stezka nevede a k vodopádům je nutné putovat přímo korytem potoka. V romantické rokli chybí jakákoli turistická vybavenost, takže jednotlivé vodopádové stupně je nutné překonávat vlastními silami.

Stradonická rokle vznikla v malé zapadlé kře karbonských usazenin, tvořené vrstvami slepenců, drob, prachovců a břidlic. Dokonce se zde vyskytují i menší sloje černého uhlí, které se tu v předminulém 19. století těžilo. Památkou na tohle období je zavalená štola, z níž vytéká vydatný pramen s vysokým obsahem železa, které se na vodopádových stupních v korytě potoka sráží v podobě rezavého limonitu. Strakonické vodopády vynikají za vyššího průtoku, průchod roklí však potěší a nadchne v kteroukoli roční dobu. 

K rokli se dostanete pokud se vydáte po červené značce ze Stradonic směr Zdejčina a zhruba po 2 km uhnete doleva k chatové osadě. Vystoupejte vzhůru a po levé ruce budete mít potůček, který se zařezává do rokle. Do ní potom můžete některou pěšinou opatrně vstoupit. Dbejte však při průchodu roklí zvýšené opatrnosti.

Ubytování a restaurace v okolí

Cukrárna a kavárna pod Zámkem

Cukrárna a kavárna pod Zámkem

Nižbor, Středočeský kraj
Berounský medvěd znovu ožil

Berounský medvěd znovu ožil

Beroun, Středočeský kraj
Hotel Ok1 v Berouně

Hotel Ok1 v Berouně

Beroun, Středočeský kraj