Úvod > Co chcete dělat? > Stolová hora Vidoule v pražských Jinonicích
Příroda

Stolová hora Vidoule v pražských Jinonicích

Tabulová hora Vidoule (371 metrů nad mořem) je pozůstatkem rozlehlé plošiny, tvořené druhohorními usazeninami. Plošina byla zejména během posledních dvou milionů let rozčleněna erozí vodních toků na jednotlivé izolované vrchy.
Vidoule je od okolí oddělena na severu Motolským údolím, na východě Košířským údolím, z jihu kotlinou horního toku Prokopského a Jinonického potoka. Je jednou z posledních tabulových hor v Praze, která zůstala více méně nezastavěná. Jako taková tvoří významnou krajinnou dominantu a patří k nejvýše položeným místům v Praze.

Jako přírodní památka byly vyhlášeny tři samostatné plochy na úbočí hory. Severní část chráněného území zahrnuje až 30 metrů vysoké pískovcové stěny, odkrývající profil perucko-korycanskými vrstvami. Jde převážně o umělé odkryvy vzniklé těžbou. Také východní část má geologický charakter – zde však na povrch vychází především slínovce (opuky), které tvoří i vrcholovou plošinu hory. Jižní část chráněného území na svahu k Novým Butovicím má význam především botanický a entomologický. Jde o zachovalý fragment bývalých teplomilných mezí a pastvin, na kterých se vyskytuje mimo jiné ohrožený měkkýš trojzubka stepní.

Na severní srázy Vidoule navazuje přírodně krajinářský park Cibulka z 1. poloviny 19. století. Zejména severní svahy Vidoule jsou bohatým vodním zdrojem s množstvím pramenů. Z tohoto pramenného horizontu čerpal vodu i historický vodovod do Jinonického zámku na východním úbočí hory.

V roce 1680, v době řádění moru, byli na úpatí pohřbíváni ti, kteří nemoci podlehli. Až do roku 1948 zdejší jeskyně obývala pražská chudina. Výjev zachytil na kresbě s názvem Skalní byty na Vidouli v roce 1887 český malíř Adolf Liebscher. Na vrcholu kopce se kromě vodárny a školního areálu nacházejí zbytky komplexu bývalé protivzdušné obrany státu v podobě tvrzí, rozpadlých budov, podzemních chodeb, silnic a plotů, které směřují na západ. V nejvyšším bodě lesa stojí umělá zřícenina s rozhlednou. Pod ní objevíte umělou jeskyni Dantovo peklo se sochou Jitra (Škrtiče, Chrona). U jezírka pak stojí Diana se psy. Další zajímavostí je poustevna, ve které stával poustevník, který návštěvníkům požehnal při sešlápnutí prahu.
Zobrazit více