Úvod > Co chcete dělat? > Sousoší Kalvárie v Kovářově

Sousoší Kalvárie v Kovářově

Památky
Mezi nejvýznamnější památky Kovářova patří sousoší Kalvárie od sochaře Brokoffa, které stojí na pahorku u barokní fary při silnici na Vepice. Státem chráněná památka pochází z roku 1732.
Kalvárie tvoří kamenný kříž s korpusem Krista a dvě barokní sochy Panny Marie a sv. Jana Evangelisty, které jsou datované do roku 1732. Prostor je ohraničen kamennou balustrádou na tarasu. Na uměle vytvořeném zatravněném pahorku (navršeném z kamenů) na přibližně čtvercové kamenné podezdívce s přesahem v horní části, pokrytým žulovými deskami, se zdvihá jednoduše pojatá kamenná balustráda s hranolovými sloupky. Balustráda vymezuje zatravněný prostor se sochami a křížem, přístup umožňuje kamenné jednoduché schodiště s osmi stupni.

Uprostřed plochy je umístěn kříž s Kristem a volně po stranách socha Panny Marie a socha sv. Jana Evangelisty.
Výrazně pohledově exponovaná kompozice je cenným dokladem drobné sakrální architektury, působivě dotvářející vzhled obce. Nejcennější součástí kompozice jsou dvě barokní sochy Panny Marie Bolestné a sv. Jana Evangelisty, které pravděpodobně pocházejí ze staršího celku.
Celý popis
Naposledy změněno: 10. 2. 2020
4.7.
Jak se rodí chleba v Zeměráji

Jak se rodí chleba v Zeměráji

Kovářov, Jižní Čechy
31.7.
1.8.
Představení Divadelního spolku Prácheňská scéna v Písku

Představení Divadelního spolku Prácheňská scéna v Písku

Zvíkovské Podhradí, Jižní Čechy
31.7.
1.8.
Zvíkovské divadelní léto

Zvíkovské divadelní léto

Zvíkovské Podhradí, Jižní Čechy
25.5.
1.11.
Výstava Inspirace Zvíkov

Výstava Inspirace Zvíkov

Zvíkovské Podhradí, Jižní Čechy