!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Co chcete dělat? > Slanisko u Šakvic
Příroda

Slanisko u Šakvic

Na bývalé orné půdě v biocentru u Šakvic, která bývá pravidelně zaplavována mělkou vrstvou vody, se vyvinuly slanomilné rákosiny s dominancí ostřicovité rostliny kamyšníku polního. V jejich podrostu se vyskytuje několik ohrožených slanomilných rostlin.
Překvapivý objev se podařil roku 2021 botanikům z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v údolí potoka Štinkovky u Šakvic na Břeclavsku. Při průzkumu zamokřených polí a nedávno revitalizovaných území zde našli 20 druhů slanomilných rostlin uvedených na červeném seznamu, z toho šest druhů kriticky ohrožených. Přitom už podrobný průzkum v 80. letech konstatoval, že slané biotopy a jejich specializovaná flóra zde zanikly, stejně jako na mnoha jiných místech jižní Moravy.
 
Slaniska, tedy místa s vyšší koncentrací solí v půdě, byla dříve hojná v nížinách mezi Brnem, Znojmem a Břeclaví. Slané půdy jsou pro většinu rostlin toxické, ale existují i specializované slanomilné druhy, které se vyskytují jen na těchto slaniskách.

Obec Šakvice v roce 2018 revitalizovala obecní pozemky podél Štinkovky, kde s podporou operačního programu Životní prostředí nechala na zamokřené orné půdě vyhloubit rybník a několik mělkých tůní, kolem nich vyset trávník a vysázet stromy a keře. Jedná se o 32 ha půdy. Na bývalé orné půdě, dnes zamokřené a ponechané ladem, našli botanikové spousty bahenky šášinovité a solenky Valerandovy. Zemina vyhrnutá při hloubení tůní porostla kuřinkou solnou a zblochancem oddáleným. Všechny tyto druhy jsou kriticky ohrožené. Jejich semena zřejmě přežila dlouhou dobu v půdě a po vzniku vhodných podmínek znovu vyklíčila. Zmiňme ještě, že na březích nového šakvického rybníka se brzy po jeho založení objevil a rozšířil silně ohrožený slanomilný skřípinec Tabernaemontanův.
Zobrazit více