Úvod > Co chcete dělat? > Sklepní uličky v Kyjově
Památky

Sklepní uličky v Kyjově

Vinařství se staletou tradicí připomínají v Kyjově sklepní uličky v Nětčicích, řádek sklepů ve Vývoze v Boršově a vinařské stavby v ulici U Sklepů, zvané Na Šištótě. Ve sklepě U Petra, který nabízí ochutnávky a prodej vín, je k vidění malá vinařská expozice.

Vinařské uličky v Nětčicích

První vinařskou stavbou v Nětčicích byl panský sklep, pro svoji kapacitu více než 4000 věder vína nazývaný Velký. Pro skladování vína však sloužil v době na přelomu 18. a 19. století. Sklep byl původně v roce 1780 vybudován jako sklad brambor pro kyjovskou palírnu, určitou dobu sloužil i jako ledovna. Stylová lisovna mohutných rozměrů byla nad sklepem vystavěna později.

Nejznámějším majitelem sklepa byl kyjovský folklorista a obnovitel tradice Slováckých roků Jožka Sedlář, jehož starý tereziánský sklep navštívila řada spisovatelů a básníků, malířů a muzikantů, plejáda herců včetně osazenstva Divadla na provázku a celý štáb FAMU v čele s Lubomírem Lipským.

Mezi několika novodobými lisovnami se sklepy stojí stará cihlová lisovna se sýpkou v podstřeší, jejíž rovný dřevěný strop podepírají mohutné trámy. Dávná a bohatá historie zdobí dva poslední sklepy v uličce. Dvě sta let starý, dvouprostorový Poláškův sklep je opatřený kamennou klenbou, tvořící úzkou a téměř hranatou chodbu. Nově postavená lisovna s posezením v patře a výborná vína čekají na milovníky jiskrného moku. Lisovna sousedního Šimečkova sklepa z roku 1882 byla na začátku 20. století přestavěna k bydlení. Výminek sloužil jako byt pro chudší občany města. V roce 1984 byl sklep s lisovnou zrekonstruován, současná podoba kopíruje původní vzhled stavení.

Boršovské sklepy

Ještě před třiceti lety stávaly boršovské zemní sklepy se zděným předsklepím u cesty do Bohuslavic. Poté, co musely ustoupit rozšiřování silnice, zůstal jedinou boršovskou kolonií jednostranný řádek sklepů ve Vývoze. Nejsou to však sklepy ledajaké, vznikaly většinou z dlouhých únikových podzemních chodeb vedoucích až k cestě do Bukovan.

Rozsáhlý Formanův sklep vznikl zakvelbením podzemí, které objevil majitel parcely při opravě rodinného domku, nad hlubokým sklepem vyrostla i patrová cihlová lisovna uprostřed kolonie, na jejímž dveřním rámu je vyznačený letopočet 1748. Ojedinělým architektonickým řešením kupole lisovny se může chlubit nadsklepní dům, jehož barevné průčelí ozdobené nikou s dřevořezbou svatého Vavřince vyrůstá v zahradě za dřevěným plůtkem. Stavba je zakreslena dokonce i v mapování z doby vlády Marie Terezie. Starobylost unikátního prostoru umocňuje i samotný sklep. Křivolaké kamenocihelné kvelbení s hliněnou podlahou končí krátkou chodbou, kde poklop umístěný v podlaze kryje tajemnou skrýš.

Sklepy Na Šištótě

První vinařské stavby v ulici U Sklepů byly vybudovány v polovině 18. století, většina letopočtů nad vchody do lisoven však uvádí pozdější datum. Převážně jde o přízemní lisovny se sklepy a posezením v předzahrádce. Na čelní stěně upoutá žudro zdobené lidovými ornamenty, novější stavby mají obytné patro, případně podkroví.

Slovácká búda pana Zavrtálka stojí na místě krechtu na zeleninu z 18. století, který na vinný sklep přestavěl ve 20. letech minulého století MUDr. Švarc. Sklep budovali jeho pacienti, kteří mu dlužili za léčbu – sedláci kopali a vyváželi hlínu, zedníci kvelbili nové prostory a spolu s ostatními dlužníky přistavěli i besednici a lisovnu. Společnými silami vybudovali chodbu tak dlouhou, že sklep ústí až v sousední Tiché ulici. Průčelí lisovny z červených cihel, dokončené v roce 1926, korunuje dřevěný vyřezávaný štít.

Ve sklepě U Petra, který nabízí ochutnávky a prodej vín několika pěstitelů z Kyjovska, byla v roce 2006 zřízena stálá vinařská expozice. V autentickém sklepním prostředí si můžete prohlédnout staré vinařské nářadí, nádoby, pracovní kroje vinařů. Součástí muzeální expozice je i dokumentace historie vinařství na Kyjovsku či popis a charakteristika jednotlivých odrůd.

Nejstarším stavením kolonie rozložené v místě bývalé střelnice je původně desátkový sklep, doložený v roce 1761. Vstup do široké besednice a cihlou kvelbeného podzemí napodobuje průčelí sklepů ve Vrbici. Kamenná čelní zeď a lomené oblouky otvorů i ostění jsou poctou mamince majitele sklepa paní Ježkové, která z vesnice pod kopcem Stráž pochází.

Kaple sv. Josefa v Kyjově

Kaple sv. Josefa v Kyjově

Kyjov, Jihomoravský kraj
Vlastivědné muzeum Kyjov

Vlastivědné muzeum Kyjov

Kyjov, Jihomoravský kraj
Penzion Régio v Kyjově

Penzion Régio v Kyjově

Kyjov, Jihomoravský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Vinný sklípek Kyjov

Vinný sklípek Kyjov

Kyjov, Jihomoravský kraj
Slovácká galerie vín v Kyjově

Slovácká galerie vín v Kyjově

Kyjov, Jihomoravský kraj
Vinařství Josef Dufek – víno z Moravského Slovácka

Vinařství Josef Dufek – víno z Moravského Slovácka

Svatobořice-Mistřín, Jihomoravský kraj
B\V Vinařství Milotice

B\V Vinařství Milotice

Milotice, Jihomoravský kraj