Úvod > Co chcete dělat? > Kopicův statek s nedalekými skalními reliéfy – památka lidové architektury
Kopicův statek s nedalekými skalními reliéfy - památka lidové architektury
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Příroda

Kopicův statek s nedalekými skalními reliéfy – památka lidové architektury

Kopicův statek je unikátní roubená usedlost poblíž vesnice Kacanovy. Od statku vede značený prohlídkový okruh, který vás provede pískovcovým údolím se skalními reliéfy, které byly zhotoveny v letech 1940 až 1978. Do skal jsou tu pod širým nebem vytesány postavy z českých dějin, doplněné verši.
Kopicův statek, typický pojizerský dům, je unikátní roubená usedlost s patrovým domem a pavlačí z 19. stol. Statek nejprve vlastnila rodina Jirošova. František Jiroš se stal prvním starostou turnovského okresu zřízeného po zrušení vrchnostenských úřadů. Vojtěch Kopic se narodil poblíž Havlíčkova Brodu a jako sirotek se přestěhoval k příbuzným do Turnova. Na statek se přiženil v roce 1932 a hospodařil zde až do své smrti. Mezi sousedy byl známý svéráznou hrou na harmoniku, především však vynikl jako naivní sochař – samouk. Od čtyřicátých let až do své smrti v rokli pod statkem vytesal v pískovcových skalách řadu reliéfů.
 
Do skal jsou tu pod širým nebem vytesány postavy z českých dějin, výjevy z církevních bájí a pověstí, doplněné verši. Prvními sochami, které zde Vojtěch Kopic začal roku 1939 tesat byli sv. Václav a prezident Masaryk. Mimo postav zde objevíte také zvířata, např. lva se skleněnýma očima Kopic vytvořil poté, co navštívil ZOO ve Dvoře Králové. Jako správný vlastenec vtesal Vojtěch Kopic do pískovců především národní motivy – Mistra Jana Husa, sv. Václava, Horymíra se Šemíkem, kněžnu Libuši, Cyrila a Metoděje, Karla IV...mimo národní motivy tu najdete i varhany, nebo lidovou chalupu či Krista, sv. Máří Magdalenu, sv. Annu a další. Galerii chtěli po válce zakázat, že prý hyzdí skály.K výročí Národního Divadla chtěl ještě udělat sérii soch, stihl však už jen jedinou – Libuši. Hned po jejím dokončení v roce 1978 zemřel. Hrob má v Kacanovech. Většinu reliéfů doplňují rozmanité lidové moudrosti, verše a citáty.. V jeho díle i v pozdější době pokračovali další amatérští lidoví umělci, vytvořili zde například i velmi hlubokou studnu vyhloubenou celou ve skále. Poblíž statku stojí socha sv. Jiří na koni, kterou tu roku 1806 vytvořil Jan Chládek mladší.   
 
Ves původním názvem Vrcha byla později přejmenována na Kacanovy, což pochází dle některých pramenů z italského označení Nový dům – Casa Nuova. Nebylo by divu, neboť italských brusičů polodrahokamů a skla pracovali u nedalekého Kozákova. Kopicův statek a skalní reliéfy jsou přístupné po značené modré turistické stezce. Od hřbitova v Kacanovech se sem dostanete po asfaltové cestě.

Ubytování a restaurace v okolí

Indiánské týpí v Českém ráji

Indiánské týpí v Českém ráji

Turnov, Liberecký kraj
Kemp Sedmihorky v Českém ráji

Kemp Sedmihorky v Českém ráji

Turnov, Liberecký kraj
Zámecká restaurace Hrubá Skála

Zámecká restaurace Hrubá Skála

Turnov, Liberecký kraj
Motel Even Sedmihorky

Motel Even Sedmihorky

Turnov, Liberecký kraj