Úvod > Co chcete dělat? > Rudolfova štola - zásobárna vody pro Královskou oboru

Rudolfova štola - zásobárna vody pro Královskou oboru

Památky
Jedná se o tunel v Praze vybudovaný v 16. století pro zásobování Královské obory vodou. Štola o délce 1098 metrů překonává výškový rozdíl hladin Vltavy 110 cm. Štola probíhá asi 45 metrů pod terénem a dnešní zástavbou Letné. Štola byla ražena v letech 1589 až 1593.
Štola je ražená, konce jsou obezděné cihlami, dno pokryté keramickými žlabovkami. Ve Stromovce je ukončená zděným portálem, zdobeným korunkou, letopočtem dokončení stavby (1593) a iniciálou R (Rudolf II.).

Zachovány jsou i čtyři téměř čtyřicetimetrové průduchy, které sloužily při výstavbě. Jeden z nich je vidět v Čechově ulici a je zakryt věžičkou, další pak vyúsťuje do parku na Letné (u tenisové haly). Věžička, která je vidět v Čechově ulici před domem čo. 16 je odbočná chodba z hlavní šachty č. 2 a jde o úpravu z roku 1906. Šachta č. 2 končí totiž ve vozovce a je zakrytá litinovým poklopem.

Po rekonstrukci v roce 1991 byla štola při příležitosti 100. výročí Jubilejní zemské výstavy v Praze částečně zpřístupněna veřejnosti, ale záhy byla opět uzavřena pro nevyhovující technický stav.
Celý popis
Naposledy změněno: 4. 10. 2019