Úvod > Co chcete dělat? > Rodný dům Arnolda Picka ve Velkém Meziříčí
Kultura

Rodný dům Arnolda Picka ve Velkém Meziříčí

Věhlasný neuropsychiatr Arnold Pick se narodil 20. července 1851 v domě na nároží Zámecké a Hornoměstské ulice ve Velkém Meziříčí.
Arnold Pick se narodil 20. července 1851 v domě na nároží Zámecké a Hornoměstské ulice ve Velkém Meziříčí. Dům je to dnes trochu omšelý, rodině Picků nepatřil, byli tam v podnájmu.

Arnold Pick se narodil do rodiny židovského obchodníka Jindřicha Picka, kterému se říkalo Jáchym. Maminka Františka, rozená Beerová, pocházela z židovského ghetta z 20 kilometrů vzdálené Třebíče. Doma se mluvilo německy. Arnoldovi židovští strýcové z Meziříčí se nechali pokřtít. To jim přineslo snadnější možnost uplatnit se v monarchii, která do roku 1848 židy perzekuovala.

Arnold vystudoval medicínu na vídeňské univerzitě, kde roku 1875 získal doktorát. Krátce působil v Berlíně, ale pak zakotvil v Praze. Na pražské německé univerzitě se stal nejdříve docentem psychiatrie a neurologie (1878), v roce 1886 pak byl jmenován profesorem psychiatrie a přednostou psychiatrické kliniky. Současně byl v letech 1880 až 1886 ředitelem nového zemského ústavu pro choromyslné v Dobřanech.

Napsal mnoho odborných článků a knih. Ve svém výzkumu se zabýval především demencí a popsal některá onemocnění. Vybudoval si takové renomé, že je dodnes považován za nejvýznamnějšího neuropsychiatra, který žil v našich zemích. V té době existovala v celosvětovém měřítku dvě nejlepší pracoviště, která se na nejvyšší úrovni věnovala výzkumu ve stejné oblasti – Pickovo u nás a Alzheimerovo v Německu.

Po Pickovi je pojmenovaná cena, která se u nás každoročně uděluje za nejlepší prakticky zaměřenou publikaci v oblasti neurologie.

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel U Bílého koníčka

Hotel U Bílého koníčka

Velké Meziříčí, Kraj Vysočina
Minipivovar Jelínkova vila

Minipivovar Jelínkova vila

Velké Meziříčí, Kraj Vysočina
Hotel Pod Zámkem

Hotel Pod Zámkem

Velké Meziříčí, Kraj Vysočina