Úvod > Co chcete dělat? > Rašeliniště na Cínoveckém hřbetu
Příroda

Rašeliniště na Cínoveckém hřbetu

Téměř zaniklá rašeliniště na Cínoveckém hřbetu a v lokalitě U Jezera v Krušných horách se během deseti let podařilo zachránit. Přírodní památka zde vznikla roku 2019 a navrátilo se sem mnoho chráněných živočichů a rostlin, včetně tetřívka obecného.
Rašeliniště na Cínoveckém hřbetu se nachází v nadmořské výšce kolem 800 m.n.m a má rozlohu 47,3 ha. V 70. a 80. letech byla v lokalitě vybudována síť odvodňovacích kanálů, která souvisela s kyselými dešti. Mezi lety 2009 – 2019 proběhla revitalizace území obnovující přirozený vodní režim oblasti, který je klíčový pro zachování rašelinišť. Odvodňovací kanály byly přehrazeny, aby došlo ke zpomalení odtoku a obnově rašeliniště.
 
Předmětem ochrany je komplex zčásti člověkem ovlivněných přechodových rašelinišť, rašelinných a podmáčených smrčin v hřebenové partii východní části Krušných hor s charakteristickou květenou a vzácnými druhy živočichů zahrnující zvláště chráněné a vzácné druhy rostlin: rosnatka okrouhlolistá, prstnatec Dactylorhiza maculata, vítod douškolistý, všivec lesní, klikva bahenní, rašeliník střecholistý, a zvláště chráněné a vzácné druhy živočichů: tetřívek obecný, lesklice horská, šípověnka vachtová, vakonoš horský. Přírodní památka vznikla 1. března 2019. Kromě návratu a udržení chráněných druhů má revitalizace rašelinišť i protipovodňový efekt – voda teče pod povrchem a nezaplavuje vesnice.

Napříč rašeliništi (Cínoveckým hřbetem, U jezera a Velkým tetřevím tokaništěm) vede 14 kilometrů dlouhá naučná stezka, která začíná na Cínovci a na osmi informačních panelech představuje veřejnosti život na rašeliništích, geologii i hydrologii Krušných hor a v neposlední řadě také samotnou revitalizaci. Na naučné stezce je také ukryt poklad pro geocachery.
 

Krušnohorští tetřívci

Jedním z nejznámějších ohrožených druhů žijících na krušnohorských rašeliništích je tetřívek obecný. Pták, velký asi jako slepice, se vyznačuje zářivým červenomodrým peřím (samec), samičky jsou naopak nenápadné, zbarvené do hněda. Na Cínoveckém hřbetu žijí nyní tři páry, v takzvaném Velkém tetřevím tokaništi, ležícím u obce Moldava, pak několik desítek párů. Tetřívci jsou plaší, nejčastěji je zahlédnete v době tokání, kdy samci vylézají na vyvýšená místa a lákají samičky. V té době ztrácejí opatrnost.
Zobrazit více
Naposledy změněno: 12. 8. 2021

Ubytování a restaurace v okolí

Horský hotel Komáří vížka s rozhlednou

Horský hotel Komáří vížka s rozhlednou

Krupka, Severozápadní Čechy
Růžový hrádek Krupka

Růžový hrádek Krupka

Krupka, Severozápadní Čechy
Restaurace Zahrada Teplice

Restaurace Zahrada Teplice

Teplice, Severozápadní Čechy