Úvod > Co chcete dělat? > Půjčovna lodí Pod Zeleným dubem v Bohumíně
Letní sporty

Půjčovna lodí Pod Zeleným dubem v Bohumíně

Půjčovnu lodí ve Starém Bohumíně provozuje město Bohumín prostřednictvím Sboru dobrovolných hasičů ve Starém Bohumíně. Od července do září je k dispozici každou sobotu i neděli a ve svátky (kromě hromadných vodáckých akcí). Lze si zde vypůjčit rafty, kánoe, pádla a další příslušenství.
Vodákům je k dispozici 8 plastových dvoumístných kánoí, 4 nafukovací kánoe, 2 plastové třímístné kánoe a 4 čtyřmístné rafty, a dále 38 kusů záchranných vest pro dospělé a 10 kusů dětských vest včetně nepromokavých vaků. V pracovní dny je možno si lodě zapůjčit po dohodě s velitelem hasičů, přičemž minimální počet lodí je 6. K rezervaci lodí na víkendové dopolední a odpolední sjezdy slouží výhradně rezervační systém (neplatí pro hromadné vodácké akce). 

Lodě si vyzvednete v půjčovně, tj. za objektem Pod Zeleným dubem, v jeho oploceném areálu, který se nachází přímo na náměstí ve Starém Bohumíně. Auta si zaparkujete na náměstí nebo na staré příjezdové cestě k hraničnímu přechodu.

Město, jakožto provozovatel půjčovny, nevybírá půjčovné, vodáci hradí dovoz lodí, a to kánoe 100 Kč a raft 200 Kč. Lodě se pro sjezdy jiných řek nepůjčují.

Půjčovna funguje od července do září o sobotách, nedělích a svátcích (průtok vody musí být pod 60 m3/s). Dopolední sjezd od 9:00 hodin; odpolední sjezd od 14:00 hodin. Začátek sjezdu u nástupního místa ve Starém Bohumíně (za hotelem s restaurací Pod Zeleným dubem), výstup v Zabelkowe (pod silničním mostem). Odevzdání lodí nejpozději po 2 hodinách od půjčení.
 
Půjčovnu lodí provozují dobrovolní hasiči ze Starého Bohumína. Kontakt na velitele jednotky, telefon 731 130 686. Upozorňujeme vodáky, aby si v případě deštivého počasí ověřili fungování půjčovny lodí na uvedeném telefonním čísle.
 

Seznam lodí k zapůjčení

1 Sumec - červená plastová kanoe Tydra, pro 2 osoby
2 Candát - červená plastová kanoe Tydra, pro 2 osoby
3 Bobr - červená plastová kanoe Tydra, pro 2 osoby
4 Olza - modrá nafukovací kanoe Baraka, pro 2 osoby
5 Odra - modrá nafukovací kanoe Baraka, pro 2 osoby
6 Bogun - světle modrá plastová kanoe Vydra Maku, pro 2 osoby
7 Okoun - světle modrá plastová kanoe Vydra Maku, pro 2 osoby
8 Štika - světle modrá plastová kanoe Vydra Maku, pro 2 osoby
9 Rosnička - světle modrá plastová kanoe Vydra Maku, pro 2 osoby
10 Mamut - červená plastová kanoe Tydra, pro 2 osoby
11 Ledňáček - červená plastová kanoe Viking, pro 3 osoby
12 Skokan - tmavě modrá plastová kanoe Viking, pro 3 osoby
13 Colorado - modrý raft Colorado 360, pro 4 osoby
14 Colorado – modrý raft Colorado 360, pro 4 osoby
15 Colorado – zelený raft Colorado 360, pro 4 osoby
16 Colorado – modrý raft Colorado 360, pro 4 osoby
17 Potápka –  červená nafukovací kanoe Baraka, pro 2 osoby
18 Volavka - červená nafukovací kanoe Baraka, pro 2 osoby
19 Kuňka - modrá plastová kanoe Tydra, pro 2 osoby
 

Organizační řád půjčovny lodí

Loď je zapůjčena pouze osobě, která se prokáže občanským průkazem, zapíše se do připraveného seznamu, kde podpisem potvrdí souhlas s organizačním řádem půjčovny (dále „vodák“).
Loď je vrácena do 2 hodin od zapůjčení v cílovém místě.
Loď je zapůjčena pouze vodákovi, který čestně prohlásí a stvrdí svým podpisem, že ovládá řízení lodi a zásady postupu při převrhnutí lodi a záchraně osob, a že si je si vědom své zodpovědnosti za svou bezpečnost a bezpečí posádky.
Loď, pádla, lodní vaky a vesty jsou zapůjčeny zdarma (za kauci 1000 Kč), v případě ztráty lodě či pomůcek je vodák povinen nahradit způsobenou škodu.
Osobám mladším 18let lze půjčit loď jen se souhlasem zákonného zástupce.
Vodáci jsou si vědomi, že poplují Přírodní památkou Hraniční meandry Odry, a že budou respektovat zásady ohleduplného chování v meandrech.

Ubytování a restaurace v okolí

Kavárna Coffee Maják v Bohumíně

Kavárna Coffee Maják v Bohumíně

Bohumín, Moravskoslezský kraj
Heřmanický pivovar

Heřmanický pivovar

Ostrava, Moravskoslezský kraj