Úvod > Co chcete dělat? > Produkční zahrady Pražského hradu
Příroda

Produkční zahrady Pražského hradu

Produkční zahrady na Pražském hradě, které jsou kvůli bezprostřednímu sousedství obydlí prezidenta republiky přístupné pouze dva dny v roce, se rozkládají na ploše cca 4 hektarů. Jedna polovina slouží jako ovocný sad s rybníkem a druhá polovina jako produkční část pro záhony a skleníky.
Užitkové zahrady se nacházejí v severní části Pražského hradu u boční branky Jízdárny. Nejlépe se k nim dostanete bočním vchodem z II. nádvoří, směrem k Prašnému mostu. U Jízdárny naproti vchodu do Královské zahrady najdete branku, která vede do produkčních zahrad. Vchod je ale přísně střežen hradní stráží a vstup je sem povolen pouze několikrát do roka (Den otevřených dveří a vinobraní) nebo na zvláštní povolení.
 
Polovinu zahrad tvoří okrasná část (s nedávno restaurovaným Masarykovým včelínem či požární nádrží z doby Rudolfa II.), polovinu pak vlastní produkční část, kde jsou skleníky o rozloze 2100 m2, záhony či kompostárna. Na záhonech roste zelenina a v sadu je velké množství ovocných stromů. Nechybí zde například ani melouny.

Celková rozloha produkčních zahrad tvoří zhruba 1/7 plochy veškeré okrasné zeleně, o kterou se Správa Pražského hradu stará. (Hradní zahradníci se starají celkem o 27 ha zeleně). Veškeré výpěstky z produkčních zahrad včetně okrajové produkce ovoce a zeleniny se spotřebovávají během reprezentačních a protokolárních akcí pořádaných Kanceláří prezidenta republiky ČR.
 

Stavby v zahradách

Masarykův včelín pana prezidenta Masaryka na dovolené na Slovensku  v obci Trnávka zaujal lidový  typ včelích úlů. Po svém návratu pověřil hradního architekta Josipa  Plečnika, aby mu takový včelín postavil.  I v dnešní době  je včelín plně funkční a med v něm produkovaný je využívaný k protokolárním účelům.
 
Lumbeho vila – empírovou vilu si nechal postavit pražský chirurg Karel Lumbe, který si pozemky dnešních produkčních zahrad koupil v roce 1852. Na počátku 20. století zde bydlel malíř Karel Jiránek a z balkonu domu maloval známé pohledy na Pražský hrad.  V roce 1925 kancelář prezidenta republiky  vilu s přilehlými pozemky zakoupila a dům začal sloužit jako zázemí produkčních zahrad.
 
Produkční skleníky – starší ze dvou skleníků je vybudovaný Josipem Plečnikem. Slouží k pěstování zeleniny a květin, které se potom vysazují v zahradách. V novém skleníku vybudovaném v roce 1998 se pěstují květiny k protokolárním účelům. Najdete zde třeba orchideje nebo banány.
 
Rudolfův rybník – rybník založil císař Rudolf II. Sloužil jako požární nádrž a byly zde vysazeny ryby a hnízdilo zde vodní ptactvo. Led z rybníka byl využíván k chlazení v hradních sklepech.