Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní rezervace Zbytka u Českého Meziříčí
Příroda

Přírodní rezervace Zbytka u Českého Meziříčí

Přírodní rezervaci Zbytka naleznete ve východních Čechách nedaleko Českého Meziříčí u Opočna. Rezervaci tvoří slatinné louky a lužní les, rozkládající se v nivě říčky Dědiny. Roste zde habrobukový les s řadou chráněných rostlin a česnek medvědí tu tvoří husté koberce spolu s bledulemi a podléškami.
Kousek od Opočna mezi ohbím říčky Dědiny a tokem Zlatého potoka se nachází na východočeské poměry naprosto unikátní lokalita – přírodní rezervace Zbytka. Jak už napovídá samotný název, jde o zbytky přírodních ekosystémů (hlavně slatinných luk a lužních lesů) uprostřed intenzivně zemědělsky obdělávané krajiny. Rezervaci tvoří pestrá mozaika lužního lesa a podmáčených luk přecházejících do slatinišť. Krajinu dotváří přirozeně meandrující říčka Dědina a soustava vodních příkopů s jezírky na vývěrech pramenů alkalické vody.

Předmětem ochrany nejsou jen lesy, ale také biotopy vzácné žáby – kuňky ohnivé. Lesy jsou cenné hlavně zachovalými porosty údolních jasanovo-olšových luhů a fragmenty tvrdého luhu nížinných řek. Procházka těmito lesy na jaře je neopakovatelný zážitek – tak výrazný jarní aspekt jaký zde vytváří bledule jarní a česnek medvědí, jinde neuvidíte.

Roste zde celá plejáda vzácných druhů, např. violka vyvýšená (kriticky ohrožený druh, v ČR má poslední čtyři lokality), škarda ukousnutá, huseník luční, vstavač vojenský, kosatec sibiřský a další. Zajímavá je i ptačí fauna – hnízdí zde ledňáček říční, pravidelně lze pozorovat čápa bílého i černého, v ochranném pásmu hnízdí moták pochop a čejka chocholatá.
Škrpál Járy Cimrmana v Pohoří u Dobrušky

Škrpál Járy Cimrmana v Pohoří u Dobrušky

Pohoří, Královéhradecký kraj
Jezdecké centrum Mokré

Jezdecké centrum Mokré

Mokré, Královéhradecký kraj
Ateliér Renata v Opočně

Ateliér Renata v Opočně

Opočno, Královéhradecký kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Penzion Adriana – rodinné ubytování v Dobrušce

Penzion Adriana – rodinné ubytování v Dobrušce

Dobruška, Královéhradecký kraj
Penzion Adler v Dobrušce

Penzion Adler v Dobrušce

Dobruška, Královéhradecký kraj
Restaurace a penzion U Zelingerů v Dobrušce

Restaurace a penzion U Zelingerů v Dobrušce

Dobruška, Královéhradecký kraj
Pivovar Rampušák v Dobrušce

Pivovar Rampušák v Dobrušce

Dobruška, Královéhradecký kraj