Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní rezervace Vrabinec v Českém středohoří
Příroda

Přírodní rezervace Vrabinec v Českém středohoří

Přírodní rezervace Vrabinec se rozkládá na zalesněném čedičovém sopouchu se strmými svahy. Na vrcholu se nachází zřícenina hradu stejného jména. Rezervace chrání teplomilná rostlinná a živočišná společenstva skal, sutí a suťových lesů.
Přírodní rezervace Vrabinec se nachází se na levém břehu řeky Labe na čedičovém vrchu, nedaleko Těchlovic u Děčína. Součástí vrchu je i zřícenina hradu Vrabinec. Předmětem ochrany jsou teplomilná rostlinná a živočišná společenstva skal, sutí a suťových lesů (jedna z nejsevernějších enkláv teplomilné květeny v labském údolí), pokrývající vypreparovaný čedičový sopouch a jeho bezprostřední okolí.

Pod výraznými skálami se nachází rozsáhlá suťoviště, pozornému oku neujdou tvary mrazového zvětrávání s typickou odlučností horniny. Ze vzácných živočichů zde žijí zmije, ještěrky, slepýši, na skalách hnízdí krkavci. Z flory stojí za pozornost chráněná rostlina tařice skalní, medovník tenkokvětý či lilie zlatohlávek.

Ubytování a restaurace v okolí

Farma U sluníček Heřmanov

Farma U sluníček Heřmanov

Děčín, Ústecký kraj
Restaurace Nautilus v Děčíně

Restaurace Nautilus v Děčíně

Děčín, Ústecký kraj
Hotel Kocanda v Děčíně

Hotel Kocanda v Děčíně

Děčín, Ústecký kraj