Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní rezervace Ve Vlčí
Příroda

Přírodní rezervace Ve Vlčí

Přírodní rezervace leží v jižní části obce Vyškovec, 800 m severovýchodně od vrchu Kykula, v nadmořské výšce 670 m n. m. Důvod ochrany jsou pastviny s rozptýlenými lesíky v členitém terénu, místy s velkou svažitostí, s několika sesuvy a mokřady a výskyt řady ohrožených druhů rostlin.
Přírodní rezervace Ve Vlčí představuje původní pastviny s rozptýlenými lesíky v členitém terénu. Nachází se v široce rozevřené horní části pramenné mísy přiléhající k plochému rozvodnímu hřbetu Lopenické hornatiny u kóty Vlčí (725,2 m n. m.). Lokalita leží v nadmořské výšce 580 až 720 m, asi 800 m severovýchodně od vrchu Kykula (746 m n. m.), v jižní části obce Vyškovec, při státní hranici se Slovenskem

Vyskytuje se zde řada ohrožených druhů rostlin, např. pětiprstka žežulník, vemeníček zelenavý, hlavinka horská, prstnatec bezový, prstnatec Fuchsův, hořeček žlutavý, hořec brvitý, bělozářka větevnatá, mečík střechovitý, zvonek klubkatý a další.

K lokalitě se lze dostat po místní komunikaci ze Starého Hrozenkova přes Vyškovec až ke hranici se Slovenskem, kde komunikace územím rezervace prochází. Druhá trasa vede z Mikulčina vrchu 3,5 km po červené turistické značce po hranici se Slovenskem přes sedlo pod Kykulou. Za ním dál asi 500 m vlevo je začátek lokality.

Území je nejvhodnější navštívit v průběhu května, kdy kvete většina orchidejí.
Louky byly využívány jako jednosečné s extenzivní pastvou dobytka, některé dnešní louky byly původně drobná políčka především v okolí bývalých samot. Lesíky (původně daleko méně rozlehlé) byly těženy výběrovým způsobem s následnou přirozenou obnovou. V současné době nejsou nejhodnotnější plochy koseny a zvolna zarůstají.

Akce v okolí

15.10.
Česko-slovenský běh

Česko-slovenský běh

Brumov-Bylnice, Zlínský kraj
Přírodní památka Chmelinec

Přírodní památka Chmelinec

Starý Hrozenkov, Zlínský kraj
Moravské Kopanice v Bílých Karpatech

Moravské Kopanice v Bílých Karpatech

Starý Hrozenkov, Zlínský kraj
Naučná stezka Okolo Hrozenkova

Naučná stezka Okolo Hrozenkova

Starý Hrozenkov, Zlínský kraj
Muzeum poslední žítkovské bohyně

Muzeum poslední žítkovské bohyně

Starý Hrozenkov, Zlínský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Chata Arnika

Chata Arnika

Lopeník, Zlínský kraj
Tree House Žítková

Tree House Žítková

Žítková, Zlínský kraj
Chalupa Levandule ve Strání

Chalupa Levandule ve Strání

Strání, Zlínský kraj