Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní rezervace Šance v Praze
Příroda

Přírodní rezervace Šance v Praze

Přírodní rezervace Šance je součástí přírodního parku Modřanská rokle – Cholupice. Hlavním motivem ochrany jsou zde skalnaté svahy v údolí Břežanského potoka, dubový les, lipové javořiny a také ohrožené druhy rostlin a živočichů. Jedním z nich je nočního motýl přástevník kostivalový.
Přírodní rezervace Šance je součástí rozsáhlého keltského oppida, jehož větší část se nachází na protilehlém vrchu Hradiště. Území bylo osídlené již od doby bronzové, keltské oppidum pak dosáhlo největší rozlohy 118 hektarů v 2. století před n. l., když zde žilo asi až 3 500 obyvatel. K zániku oppida došlo zřejmě v důsledku válečné události po polovině 1. stol. n. l. Celé území zaniklého keltského oppida na vrchu Hradišti a na Šancích je chráněno jako Národní kulturní památka Závist. V území Závist – Šance byla učiněna celá řada významných archeologických nálezů z doby od 3. tisíciletí př. n.l. až po nálezy z doby středověku.

Přástevník kostivalový je motýl s krémovým pruhováním na křídlech o rozpětí až 6 cm. Tento druh je rozšířen v oblasti západní Evropy, vyskytuje se i na území střední a jižní Evropy. V ČR se s ním lze setkat například v okolí Prahy, Českém středohoří, v kaňonu Berounky a v Českém krasu. Dříve se jednalo o hojně rozšířený druh, jeho výskyt však klesá.

Rezervací prochází naučná stezka, která nabízí pravověrným romantikům nejen samotné keltské hradiště, ale také nanejvýš úchvatné výhledy, zvláště působivé v době květu vřesu. Nízké doubravy totiž hostí druhy obvyklé pro chudé kyselé půdy jako jsou vřes, bika bělavá nebo borůvky. Na skalních výchozech a skalních stepích rostou křivatec český, koniklec luční, řeřišničník písečný, ostřice jarní nebo sesel sivý.

Na březích pravostranného přítoku Břežanského potoka lze nalézt další zajímavé druhy, např. samorostlík klasnatý, pižmovku mošusovou či dymnivku bobovitou. Podél samotného Břežanského potoka, již mimo území rezervace, rostou hojně sasanka pryskyřníkovitá, dymnivka dutá a česnek medvědí.
Zobrazit více