Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní rezervace Podtrosecká údolí
Příroda

Přírodní rezervace Podtrosecká údolí

Jedná se o nejrozsáhlejší souvislý komplex mokřadů v Českém ráji. Nachází se zde chráněné druhy rostlin a živočichů, například pryskyřník velký, bledule jarní, rosnatka okrouhlolistá či tolije bahenní. Žije zde ledňáček říční, čírka obecná, rákosník velký či strnad rákosní.
Nádherným místem v Českém ráji je přírodní rezervace Podtrosecká údolí, táhnoucí se jak již název napovídá severně a severovýchodně v oblouku okolo dominanty Českého ráje kolem hradu Trosky. Na dně kaňonovitých, vidlicově se rozebíhajících údolí, která jsou lemována z větší části skalami, se nachází soustava rybníků a spousta mokřadů a vlhkých luk, zvláště pak v okolí Želejovického potoka, Jordánky a Žehrovky. Ty poskytují příznivé životní prostředí pro spoustu živočichů a rostlin.

Na jaře zde můžete obdivovat koberce bledulí jarních. Jedná se o přísně chráněné rostliny, které začínají kvést začátkem března. Nejvyhlášenějším místem pro milovníky květin jsou bledule u rozcestí U Přibyla v údolí říčky Žehrovky. Na území přírodní rezervace se vyskytuje např. sekavec písečný, který patří mezi evropsky významné druhy. Ze zvláště chráněných druhů rostlin zde můžete spatřit např. krušťík bahenní, všivec bahenní nebo hlízovec Loeselův.
 
Skrz Podtrosecká údolí vede od Borku na Trosky naučná stezka s délkou přes 8 km. Posláním přírodní rezervace je ochrana nejrozsáhlejšího souvislého komplexu mokřadních biotopů v chráněné krajinné oblasti Český ráj v regionálně unikátních kaňonovitých údolích v kvádrových pískovcích s charakteristickými společenstvy rostlin a živočichů.
 
Zobrazit více

Ubytování a restaurace v okolí

Penzion Recall

Penzion Recall

Troskovice, Liberecký kraj
Zámecká restaurace Hrubá Skála

Zámecká restaurace Hrubá Skála

Turnov, Liberecký kraj