Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní rezervace Lazy
Příroda

Přírodní rezervace Lazy

Přírodní rezervaci Lazy tvoří květnatá bělokarpatská louka s prameništi a mokřady v rozsáhlém komplexu jednosečných luk na údolním svahu Vláry pod vrchem Pláňava (598 m). Rozptýlená zeleň včetně solitérních stromů je i uvnitř plochy chráněného území, což způsobuje značnou členitost terénu.
Přírodní rezervace Lazy se nachází v nadmořské výšce 380–425 m asi 1 km JJZ od železniční stanice v Bylnici. K území se dostanete od železniční stanice v Bylnici po modré turistické značce. Rezervace byla vyhlášena v r. 1983, její výměra je 3,1218 ha. Jedná se o jedny z nejlépe zachovaných bělokarpatských květnatých luk v oblasti Bylnice, vyskytují se zde ohrožené druhy rostlin, především vstavačovitých. Předmětem ochrany je z botanického hlediska neobyčejně bohatá a cenná lokalita, zasluhující ochranu a zachovaní všech zastoupených rostlinných společenstev, včetně jednotlivých druhů. 

Území je mimořádně bohaté na vstavačovité rostliny, z nichž se zde vyskytuje vstavač vojenský, vstavač mužský znamenaný, vstavač kukačka, prstnatec májový, prstnatec bezový, prstnatec Fuchsův Sooův, hlavinka horská, okrotice bílá, kruštík bahenní, kruštík drobnolistý, kruštík širolistý, kruštík pontický, kruštík růžkatý, bradáček vejčitý, hlístník hnízdák, vemeník dvoulistý, vemeník zelenavý, vemeník dvoulistý a vemeník zelenavý, pětiprstka žežulník pravá a pětiprstka hustokvětá. Kromě vstavačovitých jsou zastoupeny i další druhy chráněných a významných rostlin, jako např. lilie zlatohlavá, lýkovec jedovatý, orlíček obecný, prvosenka vyšší, hadilka obecná, ostřice ptačí nožka, zvonek klubkatý, medovník meduňkolistý. Na mokřadních loukách s ostřicí latnatou roste dále kozlík dvoudomý a vítod nahořklý, v tůňce rdest maličký a rdest vzplývavý, podél potůčků zbochany.

K charakteristickým druhům květnatých karpatských luk patří především motýli, vyskytuje se zde např. bělásek hrachorový, modrásek nejmenší, soumračník čárečkovaný aj. Z plazů zde žije ještěrka obecná, z ptáků např. bramborníček hnědý.

Území je zajímavé po celou vegetační sezonu, nejvhodnější období k návštěvě je však od konce dubna do června, kdy kvete většina vzácných druhů rostlin.
Zobrazit více
Naposledy změněno: 13. 8. 2021
Odpočinek v prostředí Bílých Karpat

Odpočinek v prostředí Bílých Karpat

Štítná nad Vláří-Popov, Východní Morava
Ekofarma Javorník ve Štítné nad Vláří

Ekofarma Javorník ve Štítné nad Vláří

Štítná nad Vláří-Popov, Východní Morava

Ubytování a restaurace v okolí

Penzion Javorník Štítná nad Vláří

Penzion Javorník Štítná nad Vláří

Štítná nad Vláří-Popov, Východní Morava
Hotel Alfacentrum Valašské Klobouky

Hotel Alfacentrum Valašské Klobouky

Valašské Klobouky, Východní Morava
Pivovar Hrádek ve Slavčíně na Zlínsku

Pivovar Hrádek ve Slavčíně na Zlínsku

Slavičín, Východní Morava