Úvod > Co chcete dělat? > Příroda > Přírodní rezervace Lazy
Příroda

Přírodní rezervace Lazy

Přírodní rezervaci Lazy tvoří květnatá bělokarpatská louka s prameništi a mokřady v rozsáhlém komplexu jednosečných luk na údolním svahu Vláry pod vrchem Pláňava (598 m). Rozptýlená zeleň včetně solitérních stromů je i uvnitř plochy chráněného území, což způsobuje značnou členitost terénu.
Přírodní rezervace Lazy se nachází v nadmořské výšce 380–425 m asi 1 km JJZ od železniční stanice v Bylnici. K území se dostanete od železniční stanice v Bylnici po modré turistické značce. Rezervace byla vyhlášena v r. 1983, její výměra je 3,1218 ha. Jedná se o jedny z nejlépe zachovaných bělokarpatských květnatých luk v oblasti Bylnice, vyskytují se zde ohrožené druhy rostlin, především vstavačovitých. Předmětem ochrany je z botanického hlediska neobyčejně bohatá a cenná lokalita, zasluhující ochranu a zachovaní všech zastoupených rostlinných společenstev, včetně jednotlivých druhů. 

Území je mimořádně bohaté na vstavačovité rostliny, z nichž se zde vyskytuje vstavač vojenský, vstavač mužský znamenaný, vstavač kukačka, prstnatec májový, prstnatec bezový, prstnatec Fuchsův Sooův, hlavinka horská, okrotice bílá, kruštík bahenní, kruštík drobnolistý, kruštík širolistý, kruštík pontický, kruštík růžkatý, bradáček vejčitý, hlístník hnízdák, vemeník dvoulistý, vemeník zelenavý, vemeník dvoulistý a vemeník zelenavý, pětiprstka žežulník pravá a pětiprstka hustokvětá. Kromě vstavačovitých jsou zastoupeny i další druhy chráněných a významných rostlin, jako např. lilie zlatohlavá, lýkovec jedovatý, orlíček obecný, prvosenka vyšší, hadilka obecná, ostřice ptačí nožka, zvonek klubkatý, medovník meduňkolistý. Na mokřadních loukách s ostřicí latnatou roste dále kozlík dvoudomý a vítod nahořklý, v tůňce rdest maličký a rdest vzplývavý, podél potůčků zbochany.

K charakteristickým druhům květnatých karpatských luk patří především motýli, vyskytuje se zde např. bělásek hrachorový, modrásek nejmenší, soumračník čárečkovaný aj. Z plazů zde žije ještěrka obecná, z ptáků např. bramborníček hnědý.

Území je zajímavé po celou vegetační sezonu, nejvhodnější období k návštěvě je však od konce dubna do června, kdy kvete většina vzácných druhů rostlin.

World Beatles Show

Kapela The Backwards – World Beatles Show ze Slovenska je jedním z nejlepších Beatles revivalů na světě.
Luhačovice, Zlínský kraj

S čerty nejsou žádné žerty

Metropolitní divadlo Praha.
Luhačovice, Zlínský kraj

Taneční večer – kapela SwingShower

SwingShower je mladá swingová kapela ze Zlínska, hraje taneční jazz a swing.
Luhačovice, Zlínský kraj

Vánoční výstava v Galerii Mariette ve Vizovicích

Galerie Mariette sídlící v předzámčí zámku Vizovice otevřela svou každoroční Vánoční výstavu a široké veřejnosti prezentuje ve dvou výstavních sálech um tradiční české výroby foukaných skleněných vánočních ozdob. Výstavu můžete navštívit do 23. prosince.
Vizovice, Zlínský kraj

Odpočinek v prostředí Bílých Karpat

Zveme vás k odpočinkovému, rekondičnímu a relaxačnímu pobytu pro ženy i muže všech věkových kategorií s využitím služeb našeho zařízení v průběhu celého roku. Ubytování v chatě Gizela v krásném tichém prostředí.
Štítná nad Vláří-Popov, Zlínský kraj

Ekofarma Javorník ve Štítné nad Vláří

Ekofarma Javorník ve Štítné nad Vláří na Zlínsku získala v roce 2016 titul Nejlepší sedlák roku. Vznikla v roce 1996 a dnes nemá mezi ekozemědělci v naší zemi obdobu. Jako jediná v celé republice nabízí v bio kvalitě i hermelín.
Štítná nad Vláří-Popov, Zlínský kraj

Do Brumova na židovský hřbitov i za dalekými výhledy

Nedaleko náměstí v Brumově, cca 2 km severním směrem se nachází Brumovský židovský hřbitov, který je od roku 1964 zapsán do seznamu národních kulturních památek.
Brumov-Bylnice, Zlínský kraj

Hrad Brumov – strážní hrad Valašského království

Historicky zakonzervovaná zřícenina horního hradu nabízí v bývalých sklepních i nadzemních prostorách expozici o historii hradu, místa a jiné doplňkové expozice. Tradicí jsou zde umělecké výstavy v zajímavě umístěné a řešené hradní galerii.
Brumov-Bylnice, Zlínský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Penzion Javorník Štítná nad Vláří

Ozdravné a rehabilitační procedury, posilovnu, stolní tenis a mnoho dalších aktivit, včetně ubytování v penzionu Javorník Štítná a Chatě Gizela, nabízí Rekreační zařízení Javorník ve Štítné nad Vláří.
Štítná nad Vláří-Popov, Zlínský kraj

Rekreační zařízení Hájenka – ubytování v Bylnici na Valašsku

Rekreační zařízení Hájenka se nachází v překrásném horském prostředí Bílých Karpat, v neobyčejně přitažlivé krajině s bohatstvím přírodních krás Jižního Valašska, nedaleko státní hranice se Slovenskem. Město Brumov-Bylnice, na jehož území se Hájenka nachází, nabízí sportovní i kulturní vyžití.
Brumov-Bylnice, Zlínský kraj

Hotel Alfacentrum Valašské Klobouky

Hotel Alfacentrum se nachází v centru města Valašské Klobouky, které je známé pořádáním valašských jarmarků s koncerty cimbálové muziky a ukázkami valašského folklóru. Součástí hotelového komplexu je restaurace a kavárna, pivnice, noční bar, bowling a herna, bufet a letní zahrádka.
Valašské Klobouky, Zlínský kraj

Pivovar Hrádek ve Slavčíně na Zlínsku

Pivovar navazuje na tradici výroby piva ve Slavičíně, která zde fungovala od 15. století, avšak zanikla v předválečném období. Z historického hlediska je tedy znovuobnovení výroby piva roku 2013 ve Slavičíně navázáním na tradiční výrobu, která zde měla své místo.
Slavičín, Zlínský kraj