!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní park Vyšebrodsko
Příroda

Přírodní park Vyšebrodsko

Přírodní park Vyšebrodsko je známý svými nádhernými scenériemi, četnými rašeliništi a rozsáhlými skalními útvary. Vznikl za účelem ochrany krajinného rázu rozsáhlého území s lesními celky, ve kterých jsou dosud zachovány plochy přirozených smíšených lesů.
Přírodní park Vyšebrodsko byl vyhlášen roku 1995 na ochranu území o rozloze 84 km2 krajinného rázu rozsáhlého území s lesními celky, ve kterých jsou dosud zachovány plochy přirozených smíšených lesů. Díky rozsáhlým suťovým a skalním útvarům, rašeliništím a vlhkým loukám má území vysokou přírodní a estetickou hodnotu.

Park se rozkládá mezi městy Horní Dvořiště, Vyšší Brod, Přední Výtoň a nejjižnější hranicí naší republiky, kde se také nachází nejjižnější bod ČR.
 
Jedná se o podhorskou až horskou oblast. Nadmořská výška se zde pohybuje od 535 metrů v údolí Vltavy do 1038 metrů na státní hranici u Hvězdné. Území je typické chladnějším klimatem s inverzními polohami, zejména v údolí Vltavy a Menší Vltavice. Les pokrývá dvě třetiny plochy, převažují v něm smrky. Vyjímkou jsou rozsáhlé porosty bučin v přírodní památce Medvědí hora a Uhlířský vrch a fragmenty doubrav v okolí Vyššího Brodu. Do Přírodního parku Vyšebrodsko spadá několik maloplošných chráněných území, jednou z nich je Národní přírodní rezervace Čertova stěna-Luč.
 

Z historie osidlování zdejší krajiny

K významnému osídlení této oblasti došlo až v době vrcholného středověku. Důležitým kolonizačním centrem byl Vyšebrodský klášter (1259). Většina obcí vznikla do konce 15. století – Dobříň (Dobring) 1259, Loučovice (Kienberg) 1310, Kapličky (Kapellen) 1376. Obyvatelstvo bylo většinou německy mluvící a katolického vyznání. S příchodem druhé světové války byla česky mluvící menšina vyhnána do vnitrozemí. Po druhé světové válce byla naopak odsunuta německy mluvící většina. Počet obyvatel zde byl snížen na minimum. Následoval vládou organizovaný proces dosídlení českým obyvatelstvem.

Již tehdy se to však týkalo jen vybraných obcí (např. Pošlák, Kapličky), ostatní byly ponechány svému osudu – velká část zemědělské půdy byla tak ponechána ladem a postupně zarůstala náletovými dřevinami. Navíc v roce 1959 bylo na celé hranici se západními státy vytvořeno hraniční pásmo o šířce 4–8 km, které se stalo základem železné opony. Veškeré obyvatelstvo bylo z tohoto pásma vystěhováno do nejbližších obcí.
Zobrazit více

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel Panský Dům Vyšší Brod

Hotel Panský Dům Vyšší Brod

Vyšší Brod, Jižní Čechy
Pension Inge Vyšší Brod

Pension Inge Vyšší Brod

Vyšší Brod, Jižní Čechy
Apartmán Lipno v obci Loučovice

Apartmán Lipno v obci Loučovice

Loučovice, Jižní Čechy