!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní park Údolí Křetínky u Svojanova
Příroda

Přírodní park Údolí Křetínky u Svojanova

Romantická krajina s mozaikovitým střídáním polí, luk, lesů a lidských sídel nabízející nepříliš kvapný způsob života bez přílišného vlivu lidské civilizace se nachází na severovýchodním okraji Českomoravské vrchoviny.
Přírodní park Údolí Křetínky byl vyhlášen roku 1996. V této lokalitě jde o ukázku neobyčejně velkého druhového bohatství teplomilných, hájových, lučních a typicky lesních rostlin. Roste zde několik druhů zvláště chráněných rostlin jako vemeník dvoulistý, okrotice bílá, sasanka lesní, střevíčník pantoflíček, jednokvítek velekvětý, prstnatec Fuchsův a další byliny. Zvláště cenné jsou zdejší podmáčené rašelinné louky s prstnatcem májovým, vachtou trojlistou, bradáčkem vejčitým či suchopýrem úzkolistým.

Středem parku protéká říčka Křetínka s množstvím drobných toků a přítoků, která se ke konci vlévá do údolní nádrže Letovice, zaplavující oblast o rozloze 111 ha. Tato nádrž slouží nejen k rekreaci a ke sportovnímu rybaření, ale i k výrobě elektrické energie a protipovodňové ochraně. Dominantou přírodního parku je hrad Svojanov, který je také místem s největší návštěvností. V druhé polovině třináctého století bylo toto sídlo založeno Přemyslem Otakarem II.

Na jižním okraji rezervace se nachází Kavinský vodopád, jehož celková výška dosahuje 4 metrů. Původně vedla kolem žlutá turistická stezka, trasa ale byla přeložena, přístup je totiž velice krátký a hodně náročný. Vodopád se nachází při vyústění rokle na málo vydatném, levostranném přítoku. Vytvořil se v úzké skalní štěrbině jako visutý vodopád, který tvoří symetrický úzký vějíř, co vzniká za vysokého stavu vody.

K Údolí Křetínky je možno se dostat z Nyklovic po modré turistické značce, z Olešnice po zelené nebo z Bystré či Svojanova také po zelené začce (z opačného směru).
Zobrazit více
Naposledy změněno: 4. 8. 2020