Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní park Rokytka v Praze-Královicích
Příroda

Přírodní park Rokytka v Praze-Královicích

Přírodní park tvoří úzký pás podél toku Rokytky (více méně jen niva a přilehlé zalesněné svahy) od okraje Prahy po Koloděje. Přírodní park chrání přirozené meandry říčky Rokytky, přilehlé lesní porosty, stepní vegetace a lužní společenstva v údolí potoka.
Osou tohoto přírodního parku je potok Rokytka, který představuje kromě Vltavy a Berounky největší a nejdelší vodní tok na území Prahy (délka toku 36,2 km, z toho 31,5 km na území Prahy). Součástí přírodního parku je objekt zámku a obory v Kolodějích, stejně jako zvláště chráněné území Mejto s pozoruhodnými geomorfologickými jevy (boční eroze Rokytky). Součástí parku je také historická lokalita okolí Kralovic a přehradní nádrž „Na Markétě“. Park byl vyhlášen v roce 1990 a má 136 ha.

Přírodní park tak představuje krajinářsky pozoruhodný komplex zachovalé příměstské krajiny v blízkém centru města s dominantou zalesněného vrchu Smetanka a zároveň důležitý rekreační areál. Vlastní území si v několika lokalitách zachovalo venkovský charakter, který dnes připomíná pouze několik kulturních památek. Například dřevěná "zvonička" v Hrdlořezích ze 17. století, usedlost č.p. 2, tzv. Kožíkovský grunt. Zajímavé jsou i zelené svahy a nad Kyjským rybníkem umožňující daleké výhledy. Celá oblast je též významným útočištěm živočichů vázaných na vodní biotopy a les s výskytem mnoha druhů, které jsou zařazeny mezi druhy zvláště chráněné.

Z turistického hlediska jsou na území přírodního parku jednoznačně dva dominantní body – okolí Královic a Mejto. Zatímco do Kralovic vás dovede červená turistická značka z Uhříněvsi do Koloděj, Mejto leží zcela mimo značené turistické trasy (a kdysi existující naučná stezka je již více méně zaniklá). Průchod podél Rokytky z Kralovic do Nedvězí je obtížný (cesty neudržované a zarostlé). Autobusy MHD se lze pohodlně dostat do Nedvězí, Kralovic i Koloděj.
Zobrazit více

Ubytování a restaurace v okolí

Pekárna Okýnko v Říčanech u Prahy

Pekárna Okýnko v Říčanech u Prahy

Říčany, Středočeský kraj
Gabi café

Gabi café

Říčany, Středočeský kraj