Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní rezervace a park Rakovec
Příroda

Přírodní rezervace a park Rakovec

Do Rakoveckého údolí padají svahy se slepencovými skalami, podél meandrujícího potoka Rakovce jsou zachovány vlhké louky s břehovým porostem. Druhou část parku představuje údolí, které se táhne k rybníku Budkovan ležícímu na okraji Jedovnic.
Přírodní rezervace a park je oblastí se zachovanými lesy a výskytem vzácných živočichů a rostlin. V údolí se najdete také pozůstatky dvou zaniklých středověkých osad - Bystřece a Sokolí, kde je možné spatřit odkryté dispozice tehdejších stavení.

Přírodní rezervace Rakovec se nachází v pravém svahu neckovitého údolí potoka Rakovec a zaujímá plochu 36 ha. Předmětem ochrany jsou zde dubojedlové bučiny a nivní společenství potoka. Přístup sem je možný pouze pěšky. Do Rakoveckého údolí seskočil 30. 9. 1944 sovětský partyzánský oddíl Jermak.

Celý přírodní park má rozlohu 90 ha. Území lze připodobnit k oválu, jenž je rozložen mezi Jedovnicemi a Račicemi - Pístovicemi a s průběhem od severozápadu na jihovýchod. Osu tvoří horní třetina toku potoka Rakovec. Nachází se zde cenné biotopy. Jsou zde stanoviště ohrožených druhů organismů – výskyt raka říčního, ledňáčka říčního, skorce vodního, mloka skvrnitého, čápa černého. Hojný je zde výskyt zvláště chráněného druhu bledule jarní.

V přírodním parku, na ostrohu, který obtéká potok Rakovec, se nachází také hradiště Ježkovice, známé již od 80. let 19. stol. Hradiště se datuje do nejstaršího období keltského osídlení -  do druhé poloviny pátého až počátku čtvrtého století př. n. l.
Jedovnické rybníky

Jedovnické rybníky

Jedovnice, Jihomoravský kraj
Singletrail Moravský kras

Singletrail Moravský kras

Jedovnice, Jihomoravský kraj
Rakovecké údolí na Drahanské vrchovině

Rakovecké údolí na Drahanské vrchovině

Bukovina, Jihomoravský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Penzion Starý pivovar

Penzion Starý pivovar

Křtiny, Jihomoravský kraj
Výletní cukrárna a Retro muzeum Křtiny

Výletní cukrárna a Retro muzeum Křtiny

Křtiny, Jihomoravský kraj
Prohlídky a ubytování na zámku Račice u Vyškova

Prohlídky a ubytování na zámku Račice u Vyškova

Račice-Pístovice, Jihomoravský kraj