Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní památka Skalky u Hulína
Příroda

Přírodní památka Skalky u Hulína

Bývalá zatopená pískovna a okolní mokřad jsou významné především výskytem obojživelníků a také vážek. Z obojživelníků zde žije ohrožená kuňka obecná, skokan ostronosý, skokan štíhlý, ropucha zelená a čolek velký.
Přírodní památka Skalky u Hulína představuje mokřadní biotopy v opuštěné pískovně s výskytem chráněných a ohrožených druhů živočichů, především obojživelníků a vážek. Přírodní památka byla vyhlášena v roce 2014, spolu se zařazením mezi evropsky významné lokality v rámci Natury 2000.

Nachází v Hornomoravském úvalu na samém jihozápadním okraji Holešovské plošiny, mezi Pláňavským rybníkem a státní silnicí spojující obce Hulín a Záhlinice (po pravé straně z Hulína do Záhlinic), asi 700 m severně od kostela v Záhlinicích a 2,5 km od středu obce Hulín.

Ubytování a restaurace v okolí