Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní památka Netřebská slaniska v Polabí
Příroda

Přírodní památka Netřebská slaniska v Polabí

Úzký bezlesý pruh podél železniční trati je rozdělený na dvě části. Vyskytuje se zde jeden z posledních přirozených biotopů slanisek, v minulosti častěji zastoupených na Mělnicku i nedaleko Kladna.
Rozpustné soli se koncentrují na povrchu půdy jako bělavé solné výkvěty, které vznikají vyschnutím zamokřených sníženin v suchých obdobích roku. Vegetaci tvoří druhy rostoucí ve slanistých bažinách jako hadí mord maloúborný, sítina článkovaná, ostřice oddálená nebo bařička bahenní. Dříve zde rostla i velmi vzácná a kriticky ohrožená solenka Valerandova.

Území bylo vyhlášeno přírodní památkou již v roce 1987. Samotná rezervace představuje druhotný biotop vzniklý lidskou činností pravděpodobně při pracích na železniční trati. Během stavby vznikla v krajině mohutná prohlubeň, která podél železnice umožnila vzlínání podzemní vody a obnažení půdy bohaté na solné ionty. Okolí rezervace je však silně ovlivněno zemědělskou činností. Ochranné pásmo rezervace není dodržováno a na hranice přírodní památky navazují kultury polních plodin. Bohužel se vlivem dešťů na slanisko dostávají i pesticidy z pole.

Z fauny se zde daří slanomilným broukům, například střevlíkovi s latinským názvem Dyschiriodes chalceus, nad poli a slaniskem často krouží moták pochop, na polích a v přilehlých křoviskách žijí bažanti a pozorovány byli také pěvci pěnice a ťuhýk obecný.
 

Aktivity v okolí

Tvrz Odolena Voda

Tvrz Odolena Voda

Odolena Voda, Středočeský kraj
Velký a Malý háj v Odoleně Vodě

Velký a Malý háj v Odoleně Vodě

Odolena Voda, Středočeský kraj
Baronský hřbitov Odolena Voda

Baronský hřbitov Odolena Voda

Odolena Voda, Středočeský kraj
Památník Vítězslava Hálka v Dolínku

Památník Vítězslava Hálka v Dolínku

Odolena Voda, Středočeský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Resort Svět

Resort Svět

Úžice, Středočeský kraj
Zájezdní hostinec Na Štěpáně

Zájezdní hostinec Na Štěpáně

Obříství, Středočeský kraj
Na pekárně

Na pekárně

Čakovičky, Středočeský kraj