Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní památka Kopeckého pramen v Plzni
Příroda

Přírodní památka Kopeckého pramen v Plzni

Ojedinělý minerální pramen byl v minulosti jímán a využíván pro léčivé účely (tzv. plzeňská lázeňská voda). Minerální Kopeckého pramen se nachází v severozápadní části Plzně, asi 2,5 km od centra vnitřního města, při západním okraji městské části Lochotín.
Údajné léčivý lázeňský pramen, dříve vedený do Lochotínských lázní, byl pojmenován po jednom z plzeňských purkmistrů. Dnes napájí bazén pod prameništěm. Oranžově zbarvená voda vyvěrá ze země na ploše asi 10x15 metrů. Od prameniště je vedena malým korýtkem, které lemuje upravený dřevěný chodník. Nechybí tu ani lavičky pro odpočinek a relaxaci, ke které toto místo vyložené láká. Součástí přírodní památky Kopeckého pramen je i lesopark.  

V bažinatém okolí bývalo mno­ho jiných pramenů, pokládaných za léčivé. O využití vod k léčebným účelům uvažoval už plzeňský lékař Bernard Říha (1740-1794). Z pod­nětu plzeňského purkmistra Martina Kopeckého byl pramen v roce 1833 podchycen a využíván pro pitné kúry, zčásti byla voda vedena potru­bím do nově zřízené budovy lázní (dnes Lochotínský pavilon) a vyu­žívána pro vanové koupele.

Nad pramenem byla postavena kamenná kolonáda, zvaná templ. V roce 1883 byl pramen pojmenován Kopeckého po tehdejším plzeňském purkmistrovi. Podle současných plat­ých kritérií nejde o minerální vodu, i v minulosti se mohlo jednat spíše o přírodní léčivou vodu. Dnes voda naplňuje bazén pod prameništěm.

Ubytování a restaurace v okolí

Řemeslný pivovar Raven v Plzni

Řemeslný pivovar Raven v Plzni

Plzeň, Plzeňský kraj
Hotel Irida v Plzni

Hotel Irida v Plzni

Plzeň, Plzeňský kraj