Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní památka Kateřina u obce Břasy
Příroda

Přírodní památka Kateřina u obce Břasy

Přírodní památku Kateřina tvoří v lese skrytý odkryv bývalého dolu o rozloze 0,68 ha. Dnes je území porostlé náletovými dřevinami (bříza, osika, vrba). Vidět je 20 metrů vysoká a 70 m široká těžební stěna.
Asi 4 kilometry jihozápadně od Radnic mezi obcemi Břasy, Vranovice a Křiše naleznete zachovalou těžební stěnu bývalého povrchového dolu Kateřina, ve které jsou zřetelně vidět karbonské arkózové slepence a arkózy.

Stěna je asi 70 metrů dlouhá a 20 metrů vysoká. Tvoří ji spodní kladenské souvrství středočeského karbonu (přesněji nýřanské vrstvy). Dříve představovala nadloží černouhelné sloje, kde se těžilo. Vytvořily se zde zajímavé zemní pyramidy a kužely. Místo nazývané také V uhelných jamách se nachází v oblasti Radnické kamenouhelné pánve, kde hlavní těžba probíhala v 19. a 20 století. Více se o těžbě dovíte na infotabuli u nedaleké přírodní památky Bašta.

Přístup k místu je z cesty od Vranovic do Kříší a Stupna. Při prohlídce buďte opatrní, neboť pískovcové podloží není příliš stabilní a okraj stěny by se pod vámi mohl utrhnout. Okolo PP Kateřina prochází také naučná stezka Po stopách důlní činnosti na Břasku.
Zobrazit více