Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní památka Housle v Lysolajích
Příroda

Přírodní památka Housle v Lysolajích

Úzká, slepá, až 10 m hluboká skalnatá rokle Housle na západním okraji Lysolaj vznikla erozivním působením vody a částečně byla rozšířena bývalým lomem. Je významným geomorfologickým fenoménem. Roklí prochází naučná stezka.
Přibližně třicet metrů hluboká rokle vznikla hloubením dnes neexistujícího potoka do vrstev spraší, pískovců, opuk a břidlic. Chladné mikroklima na dně rokle vytváří příhodné podmínky pro řadu druhů mechů a hub, při horní hraně se zase daří velmi vzácnému teplomilnému keři třešni křovité. Z živočichů se tu vyskytují vzácnější druhy hmyzu, spatřit můžete také nočního motýla lišaje lipového.
 
V minulosti před zalesněním se zde nacházelo největší naleziště chráněné třešně křovinné na území Prahy. V současnosti zde však přežívá jen několik posledních exemplářů na okraji lesa. V některých částech rokle se ještě v první polovině 20. století konala divadelní představení ochotnických divadel.

Kromě rokle samotné se níže ve směru do Lysolají nachází tzv. Zázračná studánka, ve které pramení Lysolajský potok. Jedná se o silný pramen výborné vody. Pramen sloužil v minulosti jako zdroj vody pro celé Lysolaje a ještě dnes si k němu chodí mnoho lidí pro vodu. Mariánská kaple nad pramenem byla postavena roku 1863 a spolu se starým sadem nad ní tvoří malebný vstup do rokle.
Zobrazit více