Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní památka Heraltický potok u Opavy
Příroda

Přírodní památka Heraltický potok u Opavy

Předmětem ochrany PP Heraltický potok je meandrující vodní tok s mrtvými rameny a pravidelně zaplavované mokřadní louky. Lokalita vyniká druhově bohatou faunou obratlovců a na jaře zde vykvétá mnoho chráněných rostlin, zejména orsej jarní.
Rozsáhlý mokřad porostlý rákosem v mělkém záplavovém údolí Heraltického potoka se nachází po levé straně vozovky ve směru Opava – Velké Heraltice. Heraltický potok je přirozeně meandrující vodní tok se zachovalou bohatou břehovou vegetací a blízké okolí je místem výskytu vzácné mokřadní vegetace a území je přirozeným útočištěm ptáků a obojživelníků. Celkový ráz krajiny doplňují rozptýleně staré vrby a olšiny.
 
Podmínky v rezervaci jsou velmi vhodné pro rozmnožování obojživelníků v malých tůňkách. Žijí zde čolek velký i obecný a rosnička zelená. Obyvateli vlhkých luk s hustým porostem jsou ještěrky živorodé. V tůňkách loví pulce užovka obojková. Klidných prostor v rákosinách využívá pro hnízdění několik párů motáků pochopů, kteří jsou uvedeni v Červených seznamech ohrožených druhů.
 
Na jaře zde v hojném počtu vykvétá orsej jarní, křivatec žlutý a dymnivka dutá. Na území přírodní památky hnízdí kromě několik párů motáka pochopa i ostříž lesní, chřástal polní a chřástal kropenatý. Rákosinové porosty obývají čtyři druhy rákosníků, cvrčilka a zelená, ale i strnad rákosní.
Zobrazit více
Naposledy změněno: 12. 8. 2021
Rozhledna Šibenice ve Stěbořicích

Rozhledna Šibenice ve Stěbořicích

Stěbořice, Severní Morava a Slezsko
Zámek Neplachovice

Zámek Neplachovice

Neplachovice, Severní Morava a Slezsko
Muzeum Slezský venkov v Holasovicích

Muzeum Slezský venkov v Holasovicích

Holasovice, Severní Morava a Slezsko

Ubytování a restaurace v okolí

Pivovar Stěbořice

Pivovar Stěbořice

Stěbořice, Severní Morava a Slezsko
Hotel Belaria v Hradci nad Moravicí

Hotel Belaria v Hradci nad Moravicí

Hradec nad Moravicí, Severní Morava a Slezsko