Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní památka Bašta u obce Břasy
Příroda

Přírodní památka Bašta u obce Břasy

Černé uhlí se po celém světě dobývá většinou z velkých, často mnoha set metrových hloubek. Příslovečnou výjimkou, potvrzující pravidlo, jsou dnes již vytěžená ložiska černého uhlí mezi Radnicemi, Břasy a Stupnem.
Celá řada dolů u nás byla těžena klasicky, hlubinnými doly. Některá ložiska byla ale uložena mělko, jen pár metrů pod povrchem, což je neobvyklé i ve světovém měřítku. Černé karbonské uhlí tak na Břasku bylo těženo v dolech povrchových, vlastně lomech. Krajina mezi Břasy, Kříšemi a Stupnem je plná umělých prohlubní. Říká se jim oprámy a většinu z nich dnes ukrývá lesní porost.

U vesničky Kříše, západně od většího Stupna, se dochovala zajímavá památka. Na okraji rozlehlého oprámu zde stojí zastřešený portál, který ukrývá část sloje. Zařízení se jmenuje Přírodní památka Bašta a jde zbytek sloje bývalého povrchového dolu Kliment. Zde je možné po schůdkách sejít ke stěně uhelného profilu. Jednotlivé sloje oddělují světlé proplástky, havíři nazývané "deky". Vlastním slojím se říkalo "flece" a těm menším "flícky". Stojí zde také uhelný vozík, "hunt" s dřevěnými bočnicemi čili "sajtnami".  Takovéto vozíky sloužily zde až do zániku dolů počátkem 90. let 20. století. K dopravě uhlí se využívala visutá lanovka, která uhlí přepravovala právě pomocí těchto vozíků.

Přírodní památka vznikla v 80. letech minulého století. Později se ale černé uhlí na vzduchu a vlhku rozpadalo na úlomky až mour. Ve spolupráci Českého svazu ochránců přírody a expertů z řad geologů a stavbařů  došlo k ošetření uhelného profilu. Na očištěnou stěnu byla aplikována syntetická pryskyřice, která vytvořila tenkou vrstvu, která uhelnou stěnu dobře chrání. Přesto dochází k drobnému osypu, neboť přírodní památka Bašta je velmi křehký přírodní výtvor, o který je třeba neustále pečovat.

Okolo PP Bašta prochází naučná stezka Po stopách důlní činnosti na Břasku.
Zobrazit více