Úvod > Co chcete dělat? > Přehrada Fryšták u Zlína
Památky

Přehrada Fryšták u Zlína

Přehrada Fryšták na Fryštáckém potoce leží jižně od obce Fryšták, asi 4 km nad soutokem Fryštáckého potoka s řekou Dřevnicí.
Výstavbu nádrže v letech 1935 – 1938 si vynutil rozvoj města Zlína před druhou světovou válkou, kdy se město stalo průmyslovým centrem regionu a požadavky na zajištění dodávky vody neustále rostly. 

Hlavním účelem vodního díla bylo zajistit dostatek vody pro skupinový vodovod Zlín.

Značný pokles potřeby vody během 90. let způsobil, že roku 1996 bylo vodárenské využití vodoprávně zrušeno. Nádrž je však nadále vedena jako vodárenská s tím, že odběry mohou být obnoveny v případě budoucí potřeby. Proto nadále nelze nádrž využívat k rekreačním účelům. Pro udržení dostatečné jakosti tohoto zdroje povrchové vody byla v povodí nádrže stanovena ochranná pásma vodního zdroje.

Nádrž nyní zajišťuje minimální průtok v toku pod hrází a slouží také k zadržení části průtoků za povodňových situací. 

Vodní dílo bylo v červenci roku 1997 rozhodnutím Ministerstva kultury ČR prohlášeno kulturní památkou, jako významná ukázka pozdní éry zlínského „Baťova“ funkcionalismu.