Úvod > Co chcete dělat? > Prázdninové chytání ryb v Litomyšli

Prázdninové chytání ryb v Litomyšli

Letní sporty
Chytání ryb na sádkách Rybářství Litomyšl probíhá v letních měsících. Pro sportovní rybáře jsou každoročněvyhrazeny 4 rybníky k lovu ryb na udici. Jsou to rybníky Budislavský dolní, Zimka, Strakovský u Litomyšle a Přívratský dolní u České Třebové.

Zájemci o sportovní rybolov, kteří si chtějí ověřit a zdokonalit své dovednosti chytání ryb, můžou využít této nabídky na chytání ryb přímo na sádkách rybářství. Rybolov lze využít v pracovní dny v čase 8 - 17 hodin a v sobotu 8 - 12 hodin. Cena 200,- Kč za den a osobu.

Speciálním programem společnosti je chov chráněných a ohrožených druhů ryb jako mník jednovousý, střevle potoční a jelec jesen. Pro zarybňování tekoucích vod, přehrad a potřeby rybářských svazů jsou dále chováni lipan podhorní, jelec tloušť, parma obecná, bolen dravý, cejn velký, plotice obecná, okoun říční a ostroretka stěhovavá.

Společnost vlastní rybí líheň, kde zajišťuje reprodukci hlavních hospodářských druhů ryb, reofilních i okrasných druhů ryb. Již několik let probíhá projekt záchrany raka říčního. Společnost se výrazně podílí na revitalizaci krajiny a ochraně životního prostředí.

V posledních letech ekologicky zhodnotila více jak 100 ha pozemků obnovou rybníků, vodních toků, litorárních a mokrařních pásem, ostrůvků k hnízdění vodního ptactva, tůní pro reprodukci obojživelníků a výsadbou doprovodné zeleně.

Celý popis
Naposledy změněno: 3. 10. 2019

Ubytování a restaurace v okolí