Úvod > Co chcete dělat? > Pravoslavný chrám sv. Mikuláše v Mikulově
Památky

Pravoslavný chrám sv. Mikuláše v Mikulově

Původně evangelický kostel sv. Mikuláše byl vystavěn v novogotickém slohu roku 1903 a ve druhé polovině 90. let 20. století byl přeměněn na funkční pravoslavný kostel.
Původně evangelický kostel sv. Mikuláše byl vystavěn v novogotickém slohu roku 1903 pro potřeby místních německých evangelíků. Nová stavba sloužila svému účelu do roku 1945, poté řadu let chátrala, až ji v druhé polovině 90. let 20. století odkoupila pravoslavná církev a po důkladných opravách ji přeměnila na funkční pravoslavný kostel.

Interiér jednolodní podélné stavby z režných cihel a tesaného kamene s hranolovou věží v ose vstupního průčelí vyzdobil malbami s raně křesťanskými motivy Joža Úprka, po přeměně chrámu na pravoslavný restauroval původní výmalbu malíř Nikos Armutidis, který některé malby realizoval znovu.

Pravoslavný kostel sv. Mikuláše se nalézá v blízkosti nádražní budovy ČD v Mikulově, v bezprostředním sousedství komunikačního tahu Brno – Vídeň, kde tvoří výraznou dominantu okrajové části města

Architektem jednolodní stavby v novogotickém stylu byl Trtilek, stavitelem Soche. Stavba, dokončená v roce 1903, je řešena ve stylu pozdního historismu a je zajímavá čtyřbokou přesazenou věží, obložením pálenými cihlami, výzdobou nároží a omítkovou bosáží. Evangelický kostel byl vysvěcen 15. 11. 1903, zasvěcen byl sv. Mikuláši, nebeskému patronu a ochránci města Mikulova a jeho obyvatel.

Komunitě německých evangelíků sloužil s přestávkou doby 1. světové války až do roku 1945. Po 2. světové válce a odsunu německých občanů se v kostele od roku 1945 scházeli k bohoslužbám příslušníci Českobratrské církve evangelické. Vedle tohoto sboru užívala kostel pro své bohoslužby i Československá církev a Metodistická církev. 

V roce 1988 byla budova kostela i s vnitřním vybavením prodána Pravoslavné církvi v Brně. V letech 1988 – 1995 byla zavedena nová elektroinstalace a provedeny nejnaléhavější práce. Pravoslavný kostel sv. Mikuláše byl slavnostně vysvěcen 7. 12. 1997.

Ubytování a restaurace v okolí