Úvod > Co chcete dělat? > Prachatické muzeum
Prachatické muzeum
"> "> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Kultura

Prachatické muzeum

Prachatické muzeum sídlí v renesančním měšťanském domě č.p. 13, který je nazýván Sitrův nebo též Žďárského. Muzeum zahrnuje stálé expozice na téma zlatá stezka, renesanční a sakrární památky, dílo sv. Jana Nepomuka Neumanna a sbírku střeleckých terčů.
Jde o renesanční měšťanský dům s gotickým jádrem, renesanční přestavba spadá do roku 1604. Díky bohaté malířské výzdobě patří k nejkrásnějším domům v Prachaticích. Jejím autorem je prachatický rodák, malíř Šebestián Hájek. Velmi zajímavá je tématika manýristických maleb na fasádě.

Vedle alegorických postav Ctností ve výplních mezi okny a pod okny je zde především portrétní galerie českých panovníků, umístěná pod lunetovou římsou.

V muzeu můžete navštívit tyto stálé expozice:
  • Pohled do historie města
  • Muzeum za císaře pána
  • Životní pouť svatého Jana Nepomuka Neumanna
  • Zlatá stezka – cesta bílého zlata
  • Renesance – zlatý věk města
 

Zlatá stezka

Naučná část je pojata jako komplexní databanka poznatků a informací o Zlaté stezce, které jsou průběžně doplňovány o nové výstupy výzkumu i o  nové informace turistického a všeobecného rázu. Středobodem je velký dotykový model Zlaté stezky, do kterého jsou vyznačeny základní informace, výsledky  výzkumu i současné turistické zpřístupnění Zlaté stezky pro veřejnost (značené trasy, naučné stezky, historické kostýmní pochody atd.).

Expoziční část představuje vizuální a pocitovou procházku po středověké trase dopravované soli z oblasti alpských solních ložisek přes Pasov a po Zlaté stezce až do Prachatic. Návštěvníka povede krajinou, kolem vystavených druhů zboží, přepravovaného po Zlaté stezce, mezi strážními hrady, soumarskou osadou s hostincem a kovárnou až k úvozové cestě se soumarskou karavanou. S tou dojdete na okraj lesa nad širokou kotlinu, v jejímž středu trůní velkolepé výstavné renesanční město Prachatice.
 

Muzeum za císaře pána

V této části expozice se vrátil čas o století zpátky, na počátek 20. století. Ovane vás atmosféra sklonku rakousko-uherské monarchie, doby, v které v roce 1904 muzeum v Prachaticích vzniklo a až do vypuknutí první světové války působilo. Stojíte-li ve dveřích, spatříte v levé části sálu původní expozici tohoto muzea z prvních let jeho existence, tak jak je zachycena na dobových dokumentárních snímcích (jeden z nich vidíte pro srovnání hned vedle). V pravé části sálu je instalován interiér tehdejšího prachatického starosty Johanna Zdiarského, který se o založení muzea významně zasloužil a v jehož domě se nynější muzeum nachází.
 

Prachatice – pohled do minulosti města

Expozice má dvě části. První seznamuje návštěvníky s historií Prachatic do poloviny 19. století, druhá připomíná významné historické události do konce 20. století. V první části je řada artefaktů prachatické provenience (obraz Literátského bratrstva, bočnice renesančních lavic z kostela sv. Jakuba, terče prachatických ostrostřelců), nechybí figurální výjev Vyplácení žoldu Pasovským Petrem Vokem. Zaujmou i předměty zapůjčené z Vyšehradské kapituly, která byla prvním majitelem Prachatic.

Zajímavá je i kopie obrazu obléhání Prachatic císařským vosjkem generála Buquoye v roce 1620 od nizozemského malíře P. Snayerse, která ukazuje podobu města na počátku třicetilété války. Ve vitrínách uvidíte pak předměty každodenní potřeby, ale i výrobky prachatických závodů z druhé poloviny minulého století.
 

Renesance – zlatý věk města

Šestnácté století se stalo pro Prachatice jako pro mnohá jiná města království zlatým věkem, v kterém se proměnily v kvetoucí a prosperující renesanční město. Po celých sto let byly součástí rožmberského dominia. Fasády domů také většinou zdobila módní sgrafita. Bohatost jejich námětů můžeme obdivovat například na zobrazení bitevní vřavy na Rumpálově domě, na alegorických postavách panovníků Syttrova domu, které jsou dílem prachatického měšťana Šebestiána Hájka, a na dalších stavbách ve městě. Interiéry domů byly zařizovány s větším přepychem a s ohledem na pohodlí majitele.

Pestrá a malebná rudolfinská doba znamenala pro Prachatice vrchol jejich renesančního rozkvětu a nejvýznamnější období v jejich dějinách. Římský císař a český král Rudolf II. (1552 – 1612, vládl od 1576) sídlil od roku 1583 v Praze a z hlavního města Českého království učinil politické a kulturní centrum Evropy. Od roku 1601 byl Rudolf II. i pánem Prachatic, které koupil od posledního Rožmberka Petra Voka.
 

Životní pouť svatého Jana Nepomuka Neumanna

Expozice je věnována nejslavnějšímu prachatickému rodáku Janu Nepomuku Neumannovi (1811 – 1860), který se stal ve Filadelfii biskupem a v roce 1977 byl svatořečen. Návštěvník expozice získá přehled o životě a díle tohoto významného muže a uvidí i předměty, které mají přímou vazbu k jeho osobě.

Ubytování a restaurace v okolí

Bed & Bike Prachatice

Bed & Bike Prachatice

Prachatice, Jihočeský kraj
Albatros Hotels & Resorts v Prachaticích

Albatros Hotels & Resorts v Prachaticích

Prachatice, Jihočeský kraj
Penzion Tina Prachatice

Penzion Tina Prachatice

Prachatice, Jihočeský kraj