Úvod > Co chcete dělat? > Poutní chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži
Příroda

Poutní chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži

Poutní areál, chrám Panny Marie Pomocné a jezuitská rezidence jsou významnou uměleckou památkou z rozhraní raného a vrcholného baroka. Jako komplexní umělecké dílo patří k nejvýznamnějším projevům doby kolem r. 1700 nejen v kontextu českého, ale celého středoevropského baroka.

Dějiny poutního kostela jsou spjaty s hraběnkou Marií Maxmiliánou Evou Hyzerlovou z Chodů a Košumberka. Od svého umírajícího bratra Františka Eusebia získala hraběnka milostný obraz Panny Marie Pomocné, tzv. Pasovské, který uložila v kapli hradu Košumberk. Mimo hraběnky se o obraz zajímal také prostý lid, který k němu často chodil, a tak nechala hraběnka na nedalekém vyvýšeném místě zvaném Chlumek postavit v letech 1667–1669 poutní kapli s ambitem, osmi kaplemi a schodištěm, přístupným ze dvou stran. Kromě faráře v Luži se o nové poutní místo starali také jezuité z královéhradecké koleje, kteří si postavili jihovýchodně od kaple svoji rezidenci. Vzhledem k tomu, že si poutníci toto místo oblíbili a směřovalo jich na Chlumek čím dál tím více, tak se nakonec zbožná hraběnka rozhodla zahájit další stavební práce. Původní kapli zbořila a začala s budováním rozlehlého poutního chrámu, jehož dokončení se bohužel nedožila.

Stavba chrámu byla provedena podle návrhu italského stavitele Bernarda Minelliho z Hořic za účasti G. B. Alliprandiho a Pavla Ignáce Bayera. 7. září 1696 byl do nového kostela z jezuitské rezidence slavnostně přenesen milostný obraz Panny Marie. Hlavním autorem výzdoby kostela byl sochař (tehdy ještě neznámý) Jiří František Pacák. Byl původně obyčejným poddaným, ale za svou znamenitou práci se stal svobodným pánem.

Významnou součástí interiéru jsou postranní oltáře v bočních kaplích. Z nich zmíníme jen oltář svaté Anny (vlevo u kazatelny), jejíž obraz prý namaloval Heinsch podle podoby zakladatelky kostela, hraběnky Hieserlové. Po dokončení kostela se pověst poutního místa velmi rychle rozšířila a kostel zůstal dodnes dominantou kraje.

Bez průvodce je zádveří chrámu, výtah a park pravidelně otevřen pro turisty v sezóně od dubna do konce října:  od 10:00 – 17:00 hod. denně kromě pondělí.     
 
Kromě toho je chrám otevřen v době konání bohoslužeb vždy 30min. před a 30min.   po bohoslužbě.
 
Pravidelné bohoslužby – mše sv. jsou na Chlumku  každou neděli od 9:30 hod.
 
Pravidelné poutě na Chlumku:
První neděle v červenci (mše sv. v 08:00, 9:30, 11:00, svátostné požehnání ve 14:30)
Neděle 15. srpna nebo následující (mše sv. v 08:00, 9:30, 11:00, svátostné požehnání ve 14:30)
Neděle 8. září nebo následující (mše sv. v 08:00, 9:30, 11:00, svátostné požehnání ve 14:30)
Svatováclavská 28. září (mše sv. v 09:30)

Provozovatel

Římskokatolická farnost Luže

Komenského 137
538 54 Luže
Tel.:
+420 469 671 110
Tel.:
+420 604 179 073
Email:
farar@chlumek.net
WWW:
www.chlumek.net
GPS:
49,894101 16,030507
 
 

Vstupné

Cena: zdarma

Poznámka:Vstup zdarma od dubna do konce října od 10:00 do 17:00 hod. denně kromě pondělí.

 

Časová náročnost

0,5 hodiny

 
 
Kostel sv. Bartoloměje Luže

Kostel sv. Bartoloměje Luže

Luže, Pardubický kraj
Renesanční radnice Luže

Renesanční radnice Luže

Luže, Pardubický kraj
Synagoga Luže

Synagoga Luže

Luže, Pardubický kraj
Zřícenina hradu Košumberk

Zřícenina hradu Košumberk

Luže, Pardubický kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Sodomkův statek Czap

Sodomkův statek Czap

Skuteč, Pardubický kraj
Hradní spižírna na Rychmburku

Hradní spižírna na Rychmburku

Předhradí, Pardubický kraj
Ubytování chata Vrbatovka

Ubytování chata Vrbatovka

Vrbatův Kostelec, Pardubický kraj