Úvod > Co chcete dělat? > Poutní chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži

Poutní chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži

Příroda
Poutní areál, chrám Panny Marie Pomocné a jezuitská rezidence jsou významnou uměleckou památkou z rozhraní raného a vrcholného baroka. Jako komplexní umělecké dílo patří k nejvýznamnějším projevům doby kolem r. 1700 nejen v kontextu českého, ale celého středoevropského baroka.

Dějiny poutního kostela jsou spjaty s hraběnkou Marií Maxmiliánou Evou Hyzerlovou z Chodů a Košumberka. Od svého umírajícího bratra Františka Eusebia získala hraběnka milostný obraz Panny Marie Pomocné, tzv. Pasovské, který uložila v kapli hradu Košumberk. Mimo hraběnky se o obraz zajímal také prostý lid, který k němu často chodil, a tak nechala hraběnka na nedalekém vyvýšeném místě zvaném Chlumek postavit v letech 1667–1669 poutní kapli s ambitem, osmi kaplemi a schodištěm, přístupným ze dvou stran. Kromě faráře v Luži se o nové poutní místo starali také jezuité z královéhradecké koleje, kteří si postavili jihovýchodně od kaple svoji rezidenci. Vzhledem k tomu, že si poutníci toto místo oblíbili a směřovalo jich na Chlumek čím dál tím více, tak se nakonec zbožná hraběnka rozhodla zahájit další stavební práce. Původní kapli zbořila a začala s budováním rozlehlého poutního chrámu, jehož dokončení se bohužel nedožila.

Stavba chrámu byla provedena podle návrhu italského stavitele Bernarda Minelliho z Hořic za účasti G. B. Alliprandiho a Pavla Ignáce Bayera. 7. září 1696 byl do nového kostela z jezuitské rezidence slavnostně přenesen milostný obraz Panny Marie. Hlavním autorem výzdoby kostela byl sochař (tehdy ještě neznámý) Jiří František Pacák. Byl původně obyčejným poddaným, ale za svou znamenitou práci se stal svobodným pánem.

Významnou součástí interiéru jsou postranní oltáře v bočních kaplích. Z nich zmíníme jen oltář svaté Anny (vlevo u kazatelny), jejíž obraz prý namaloval Heinsch podle podoby zakladatelky kostela, hraběnky Hieserlové. Po dokončení kostela se pověst poutního místa velmi rychle rozšířila a kostel zůstal dodnes dominantou kraje.

Bez průvodce je zádveří chrámu, výtah a park pravidelně otevřen pro turisty v sezóně od dubna do konce října:  od 10:00 - 17:00 hod. denně kromě pondělí.     
 
Kromě toho je chrám otevřen v době konání bohoslužeb vždy 30min. před a 30min.   po bohoslužbě.
 
Pravidelné bohoslužby - mše sv. jsou na Chlumku  každou neděli od 9:30 hod.
 
Pravidelné poutě na Chlumku:
První neděle v červenci (mše sv. v 08:00, 9:30, 11:00, svátostné požehnání ve 14:30)
Neděle 15. srpna nebo následující (mše sv. v 08:00, 9:30, 11:00, svátostné požehnání ve 14:30)
Neděle 8. září nebo následující (mše sv. v 08:00, 9:30, 11:00, svátostné požehnání ve 14:30)
Svatováclavská 28. září (mše sv. v 09:30)

Celý popis
Naposledy změněno: 3. 8. 2020
26.9.
ZUŠ Open ve Vysokém Mýtě

ZUŠ Open ve Vysokém Mýtě

Vysoké Mýto, Východní Čechy
29.11.
6.1.
Osvětlený dům Chotovice

Osvětlený dům Chotovice

Chotovice, Východní Čechy
30.5.
28.9.
Cyklobus Českomoravským pomezím 2020

Cyklobus Českomoravským pomezím 2020

Vysoké Mýto, Východní Čechy
11.5.
31.12.
Automobily Tatra a českoslovenští karosáři

Automobily Tatra a českoslovenští karosáři

Vysoké Mýto, Východní Čechy
Kostel sv. Bartoloměje Luže

Kostel sv. Bartoloměje Luže

Luže, Východní Čechy
Renesanční radnice Luže

Renesanční radnice Luže

Luže, Východní Čechy
Synagoga Luže

Synagoga Luže

Luže, Východní Čechy
Zřícenina hradu Košumberk

Zřícenina hradu Košumberk

Luže, Východní Čechy

Ubytování a restaurace v okolí

Ubytování chata Vrbatovka

Ubytování chata Vrbatovka

Vrbatův Kostelec, Východní Čechy
Epifany patisserie

Epifany patisserie

Zaječice, Východní Čechy