Úvod > Co chcete dělat? > Poutní kaple Panny Marie u Lachovic na Toužimsku
Památky

Poutní kaple Panny Marie u Lachovic na Toužimsku

Novou kulturní památkou na území Karlovarského kraje se v závěru roku 2020 stala poutní kaple Panny Marie nedaleko obce Lachovice na Toužimsku. Pozdně barokní kaplička, která nedávno prošla kompletní rekonstrukcí, se nachází na křižovatce polních cest asi dva kilometry východně od Lachovic.
Koncem 18. nebo počátkem 19. století kapli nechal postavit majitel nedalekého dnes již zaniklého Dupovského mlýna. Místo nevybral náhodně – vede tudy totiž poutní stezka, po které pravidelně procházela procesí z Toužimi, Útviny a Otročína k poutnímu kostelu Navštívení Panny Marie ve Skokách.

Drobná sakrální památka je nejen významným dokladem architektonického, stavebního a kulturně-historického vývoje zdejší oblasti, ale i hodnotným krajinotvorným prvkem. Nachází se na mírném návrší v místě propojení dvou úvozových cest středověkého původu, které jsou patrně pozůstatkem historické stezky z Prahy přes Žlutice, Útvinu a Kynžvart do Chebu.

Přesná doba vzniku kapličky není jistá. Na mapách I. vojenského mapování (1764–1778) kaple zachycena ještě není, objevuje se až na indikační skice stabilního katastru z roku 1841. Podoba kaple však odpovídá baroknímu tvarosloví poloviny 18. století. Nevelká stavba téměř čtvercového půdorysu o straně asi 3,5 metru byla postavena ze smíšeného zdiva, větší část je z lomového kamene, zbytek z cihel. Hlavnímu průčelí dominuje mohutný štít s postranními volutami a dvojicí pilastrů, které opticky vynášejí nízkou vrcholovou zvlněnou římsu. Uprostřed štítu se nachází nika s drobnou parapetní římsou. Hlavní průčelí kaple dále zdobí dva pilastry po stranách vstupu do kapličky, do nějž jsou zasazeny dvoukřídlé dřevěné dveře s kazetami a nadsvětlíkem s otvorem ve tvaru zvonu. Tyto dveře při rekonstrukci nahradily předchozí dveřní výplň, která však také nebyla původní, pocházela zřejmě z období před druhou světovou válkou. Jako krytina na sedlové střeše s valbou nad závěrem kapličky byly při rekonstrukci užity bobrovky, původně však střecha byla šindelová. Vnitřní prostor kapličky je zaklenut nízkou kupolovitou klenbou. Při západní stěně je v celé šíři interiéru zhotovena zděná oltářní menza, nad níž se nachází nika, v níž dříve pravděpodobně stála socha Panny Marie.

Rekonstrukce, kterou před několika lety zajistilo město Toužim, znamenala záchranu v té době již značně poničené stavby. Kaple byla znovu zastřešena a omítnuta, vnitřní prostor byl zrestaurován a byly osazeny nové dveře. Ke vstupu bylo vyzděno nové schodiště.

Provozovatel

NPÚ Loket

Lachovice
364 01 Toužim
Email:
molkova.adriana@n...
WWW:
https://www.npu.c...
GPS:
50,082893 13,055089
 
Region:
Karlovarský kraj
Oblast:
Postřelí
Město:
Toužim
 

Časová náročnost

1,5 hodiny

 
 
5.11.
Halloween na zámku Toužim

Halloween na zámku Toužim

Toužim, Karlovarský kraj
5.11.
Gastronomický večer

Gastronomický večer

Teplá, Karlovarský kraj
27.10.
Má vlast

Má vlast

Karlovy Vary, Karlovarský kraj
11.2.
31.12.
Výhodná nabídka turistické karty Karlovy Vary Region Card

Výhodná nabídka turistické karty Karlovy Vary Region Card

Karlovy Vary, Karlovarský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Penzion Nad hradbami Žlutice

Penzion Nad hradbami Žlutice

Žlutice, Karlovarský kraj
Penzion Harmonie ve Žluticích

Penzion Harmonie ve Žluticích

Žlutice, Karlovarský kraj
Restaurace Pub Cihelna Žlutice

Restaurace Pub Cihelna Žlutice

Žlutice, Karlovarský kraj
Zámecký pivovar Chyše

Zámecký pivovar Chyše

Chyše, Karlovarský kraj