!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Co chcete dělat? > Polabská černava
Příroda

Polabská černava

Národní přírodní památka Polabská černava se rozkládá podél toku Pšovky v těsné blízkosti obce Mělnická Vrutice. Jedná se o unikátní lokalitu se slatinnými a rašelinnými porosty s výskytem vstavačů (orchidejí).
Předmětem ochrany jsou především slatinné a bezkolencové louky, součástí chráněného území jsou i rákosiny, porosty vrb a olšina pod nádražím, celková výměra nepřesahuje 10 ha. Území je národní přírodní památkou již od roku 1946.

Jedná se o dochovaný komplex typických slatinných luk Polabí, tzv. černav, s částečně reliktními lučními a mokřadními společenstvy - zejména různých typů vápnitých slatinišť a střídavě vlhkých bezkolencových luk, na něž je vázána řada vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Nejcennějšími společenstvy slatinných luk jsou porosty s ostřicí Davallovou, z vstavačovitých jsou to prstnatec pleťový, vstavač vojenský a vstavač bahení. Zajímavý je i výskyt masožravé rostliny tučnice obecné (české), která tu vykvétá v počtu až několika set jedinců. Významným společenstvem vysokých ostřic je porost s kriticky ohroženým druhem mařicí pilovitou. Toto společenstvo je vázáno převážně na zatopené jámy po vytěžené slatině. Na těchto vlhkých místech je historicky udáván další z kriticky ohrožených druhů, hlízovec Loeselův.

Vyskytuje se zde mnoho tůněk, bažin a stojatých vod, díky kterým zde najdete pozůstalé schránky a ulity měkkýšů například údolníčeka rýhovaného či keřovky plavé. Významný je i výskyt dvou silně ohrožených druhů motýlů modráska bahenního a modráska očkovaného.
Zobrazit více
Naposledy změněno: 25. 9. 2019

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel Olympionik v Mělníku

Hotel Olympionik v Mělníku

Mělník, Střední Čechy
Piknik v zahradách na zámku Liblice

Piknik v zahradách na zámku Liblice

Liblice, Střední Čechy
Café Živel - kavárna na Mělníku

Café Živel - kavárna na Mělníku

Mělník, Střední Čechy