Úvod > Co chcete dělat? > Polabská černava

Polabská černava

Příroda
Národní přírodní památka Polabská černava se rozkládá podél toku Pšovky v těsné blízkosti obce Mělnická Vrutice. Jedná se o unikátní lokalitu se slatinnými a rašelinnými porosty s výskytem vstavačů (orchidejí).
Předmětem ochrany jsou především slatinné a bezkolencové louky, součástí chráněného území jsou i rákosiny, porosty vrb a olšina pod nádražím, celková výměra nepřesahuje 10 ha. Území je národní přírodní památkou již od roku 1946.

Jedná se o dochovaný komplex typických slatinných luk Polabí, tzv. černav, s částečně reliktními lučními a mokřadními společenstvy - zejména různých typů vápnitých slatinišť a střídavě vlhkých bezkolencových luk, na něž je vázána řada vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Nejcennějšími společenstvy slatinných luk jsou porosty s ostřicí Davallovou, z vstavačovitých jsou to prstnatec pleťový, vstavač vojenský a vstavač bahení. Zajímavý je i výskyt masožravé rostliny tučnice obecné (české), která tu vykvétá v počtu až několika set jedinců. Významným společenstvem vysokých ostřic je porost s kriticky ohroženým druhem mařicí pilovitou. Toto společenstvo je vázáno převážně na zatopené jámy po vytěžené slatině. Na těchto vlhkých místech je historicky udáván další z kriticky ohrožených druhů, hlízovec Loeselův.

Vyskytuje se zde mnoho tůněk, bažin a stojatých vod, díky kterým zde najdete pozůstalé schránky a ulity měkkýšů například údolníčeka rýhovaného či keřovky plavé. Významný je i výskyt dvou silně ohrožených druhů motýlů modráska bahenního a modráska očkovaného.
Celý popis
Naposledy změněno: 25. 9. 2019
6.2.
Dva nahatý chlapi

Dva nahatý chlapi

Mělník, Střední Čechy
11.2.
27.3.
Jazz World Photo 2019

Jazz World Photo 2019

Mělník, Střední Čechy
13.2.
Srpen v zemi indiánů

Srpen v zemi indiánů

Mělník, Střední Čechy
18.2.
Swingový koncert Orchestru Karla Vlacha

Swingový koncert Orchestru Karla Vlacha

Mělník, Střední Čechy

Ubytování a restaurace v okolí