Úvod > Co chcete dělat? > Polabská černava
Příroda

Polabská černava

Národní přírodní památka Polabská černava se rozkládá podél toku Pšovky v těsné blízkosti obce Mělnická Vrutice. Jedná se o unikátní lokalitu se slatinnými a rašelinnými porosty s výskytem vstavačů (orchidejí).
Předmětem ochrany jsou především slatinné a bezkolencové louky, součástí chráněného území jsou i rákosiny, porosty vrb a olšina pod nádražím, celková výměra nepřesahuje 10 ha. Území je národní přírodní památkou již od roku 1946.

Jedná se o dochovaný komplex typických slatinných luk Polabí, tzv. černav, s částečně reliktními lučními a mokřadními společenstvy – zejména různých typů vápnitých slatinišť a střídavě vlhkých bezkolencových luk, na něž je vázána řada vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Nejcennějšími společenstvy slatinných luk jsou porosty s ostřicí Davallovou, z vstavačovitých jsou to prstnatec pleťový, vstavač vojenský a vstavač bahení. Zajímavý je i výskyt masožravé rostliny tučnice obecné (české), která tu vykvétá v počtu až několika set jedinců. Významným společenstvem vysokých ostřic je porost s kriticky ohroženým druhem mařicí pilovitou. Toto společenstvo je vázáno převážně na zatopené jámy po vytěžené slatině. Na těchto vlhkých místech je historicky udáván další z kriticky ohrožených druhů, hlízovec Loeselův.

Vyskytuje se zde mnoho tůněk, bažin a stojatých vod, díky kterým zde najdete pozůstalé schránky a ulity měkkýšů například údolníčeka rýhovaného či keřovky plavé. Významný je i výskyt dvou silně ohrožených druhů motýlů modráska bahenního a modráska očkovaného.
Stezka koření

Stezka koření

Velký Borek, Středočeský kraj
Skalní obydlí ve Lhotce u Mělníka

Skalní obydlí ve Lhotce u Mělníka

Lhotka, Středočeský kraj
Sportcentrum olympionika Rudolfa Kraje

Sportcentrum olympionika Rudolfa Kraje

Mělník, Středočeský kraj
Kostel svaté Ludmily v Mělníku

Kostel svaté Ludmily v Mělníku

Mělník, Středočeský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel Olympionik v Mělníku

Hotel Olympionik v Mělníku

Mělník, Středočeský kraj
Experimentální vinařství Trejbal

Experimentální vinařství Trejbal

Mělník, Středočeský kraj
Kafe Mělník Bistro

Kafe Mělník Bistro

Mělník, Středočeský kraj
Piknik v zahradách na zámku Liblice

Piknik v zahradách na zámku Liblice

Liblice, Středočeský kraj