Úvod > Co chcete dělat? > Památky > Pestré stezky – cesty k málo známým místům industriální krajiny Ostravy
Památky

Pestré stezky – cesty k málo známým místům industriální krajiny Ostravy

Pestré stezky přivádí návštěvníky na málo známá místa industriální krajiny Ostravy, směřují je k drobným historickým objektům a místním přírodním zajímavostem. Stezky označují v terénu speciální značky a je na nich vyhlášena #nokošzóna.
Pestré stezky vás dovedou k několika drobným a málo známým historickým objektům – hornické pekárně na Hranečníku, einmannbunkeru v Michálkovicích, Haldě Petr Cingr a pozorovatelně civilní obrany v Hošťálkovicích. Obnovením těchto drobných staveb vám přiblíží zajímavá místa i historické epochy Ostravy.

Pro značení Pestré stezky zvolili jejich autoři jednoduchý symbol ⌘, který v terénu nepřehlédnete. Ke stavbám vás dovedou také rozcestníky a směrovky. U objektů najdete informační tabule, jež přibližují jejich příběh. Na všech stezkách je vyhlášena tzv. #nokošzóna. Označuje území, které pro vás dobrovolníci uklidili od černých skládek, odpadlů a dalšího nepořádku.
 

Einmannbunker na haldě dolu Michal

Během vycházek po ostravských průmyslových areálech můžete dodnes narazit na více či méně skryté připomínky událostí druhé světové války. Jsou jimi například zarůstající vstupy do protileteckých krytů nebo stopy po kulkách na zdech hal z neomítaného zdiva. Jedním z dochovaných svědků válečných let jsou také einmannbunkery.

Občané byli za II. světové války organizováni k budování protileteckých krytů v obytných domech i veřejných budovách, hasičské sbory stavěly požární nádrže a pozorovací stanoviště. Protileteckou ochranu bylo potřeba zajistit také pro průmyslové podniky či nádraží. Zatímco pro úkryt zaměstnanců sloužily v případě ohrožení prostorné protiletecké kryty, v areálech podniků a jejich blízkém okolí byly umisťovány také drobné prefabrikované bunkry sloužící jako pozorovatelny, pro které se již v průběhu války vžil název einmannbunkery. Do bunkru se mohli ukrýt až tři pozorovatelé, kteří mohli skrze průhledy pozorovat široké okolí. V průběhu války byl jeden z einmannbunkerů vybudován na haldě u vedlejší brány do areálu dolu Michal. Vstup do objektu je volný. GPS: 49.8435100N, 18.3473181E.
 

Halda Petr Cingr

Další Pestrá stezka vede na haldu Petr Cingr. Příběh dnes více než jeden kilometr dlouhého odvalu začíná v roce 1843, kdy rakouský stát nechal v Michálkovicích hloubit kutací jámu č. 3. V 60. letech 20. století dosáhl odval konečného – dnešního tvaru. Po ukončení sypání začala halda Petr Cingr přirozeně zarůstat, některé části byly rekultivovány. Dnes už se staré porosty začínají rozpadat a na volných místech vyrůstají lípy, jasany, javory kleny i mléče, duby letní, třešně, habry a buky. Vlhčí místa porůstají vrby a topoly.

Na území odvalu je možné pozorovat také chráněné živočichy. Nejzajímavější je jihovýchodní okraj haldy, kde byl nalezen brouk lesák rumělkový, který je v Česku silně ohrožený a zákonem chráněný. GPS: 49.8402867N, 18.3379411E.
 

Hornická pekárna na Hranečníku

Hornická pekárna na Hranečníku byla vystavěna na počátku 20. století a je dnes pravděpodobně poslední stavbou tohoto typu v Ostravě, která si zachovala svůj původní ráz. Pečení v hornické pekárně patřilo k běžným činnostem hornických rodin. Pec se nevytápěla dřevem, ale dostupnějším černým uhlím, jehož výhodou byla větší výhřevnost. Vytápět se začínalo v noci, aby se již brzy ráno mohly sázet první chleby. Těsto na chléb hospodyně zadělávaly již večer doma v díži a do pekárny ho přinášely vykynuté, pečlivě zabalené v ošatkách. Vůně pečeného chleba se linula po celé kolonii. O svátcích se pak do rozehřáté pece dávaly bábovky a další pečivo z bílého těsta, které obohacovaly sváteční rodinný stůl. Tento způsob pečení začali horníci opouštět po první světové válce, kdy se stala dostupnější možnost nákupu chleba u některého z místních pekařů. GPS: 49.8253758N, 18.3269547E.

V hornické kolonii v těsné blízkosti dolu Jan Maria byly nejen domy pro horníky, ale také několik prostornějších a lépe vybavených domů pro úředníky a dvojice dělnických kasáren. Hornické byty byly prosté. Celkově měly plochu přibližně 45 metrů čtverečních a kromě obytné kuchyně v nich byl většinou ještě jeden pokoj. Před každým z domů se nacházela „šopa“ se suchými záchody a dřevníkem. Voda byla rozvedena k několika pumpám v kolonii, kam si pro ni museli lidé docházet. K bytům patřily také malé zahrádky, které hornické rodiny využívaly k pěstování zeleniny, ovocných stromů či chovu slepic. Protože byla hornická kolonie poměrně vzdálená od centra Slezské Ostravy i Radvanic, dostat se do obchodu nebo do školy bylo pro místní komplikované. Důlní společnost hraběte Wilczka proto některé menší stavby občanské vybavenosti zřídila přímo v kolonii. Vzniklo zde několik prádelen, pekáren, udíren a také velká stodola, v níž mohly hornické rodiny uskladnit úrodu z polí, které si od závodu pronajímaly.

Ke vstupu do objektu je třeba zakoupit si vstupenku na Pestré stezky v ostravských infocentrech
nebo on-line. Obdržíte kód, který vám umožníé otevřít dveře.
 

Pozorovatelna civilní obrany na Hladovém vrchu

K masové výstavbě pozorovatelen civilní obrany vedla ve druhé polovině 50. let minulého století atmosféra možného propuknutí nového globálního konfliktu. Pozorovatelny se měly stát součástí obrany měst a strategických staveb, například průmyslových podniků, před leteckými útoky. Pozorovatelna byla vystavěna jako typizovaný objekt.

Vstup do objektu byl původně opatřen plynotěsným poklopem, za nímž se nacházejí stupačky, po kterých je dodnes možné sestoupit do odpočinkové místnosti. Ta byla vybavena velmi prostě. Na dochovaných konzolách se původně nacházel stolek, který sloužil k umístění telefonu či radiostanice. Dodnes zde můžeme nalézt také věšáky určené pro odložení výstroje. Z odpočinkové místnosti je možné vystoupit po stupačkách do hexagonální pozorovací místnosti s průhledy v každé ze stěn. Pod stropem jsou zde umístěny plynotěsné uzávěry ventilace. Jejich funkci ale znehodnotilo technické řešení průhledů – ty byly uzavíratelné pouze posuvnými záslepkami v tenkých plechových lištách. Pozorovatelna byla pravděpodobně oplocena. Pro komunikaci se štábem sloužila telefonní linka a později přenosná radiostanice. GPS: 49.8413111N, 18.2049472E.

Ke vstupu do objektu je třeba zakoupit si vstupenku na Pestré stezky v ostravských infocentrech nebo on-line. Obdržíte kód, který vám umožníé otevřít dveře.

Koncert hudebních výletů – Beskydské koledy: Šťastně a vesele!

Přijďte na koncert Beskydské koledy: Šťastně a vesele! dne 9.12.2023 v 18 hod v Ostravě–Důl Michal, který Svatováclavský hudební festival pořádá v rámci Hudebních výletů.
Ostrava, Moravskoslezský kraj

Koledování v Zoo Ostrava

Pokud nemáte program na tuto sobotu a chcete se naladit na vánoční notu, pak Vás zveme do ostravské zoologické zahrady, kde si můžete zazpívat koledy u živého betléma, nazdobit medový perníček, vyrobit svíčku nebo vyrobit jedlé ozdoby pro volně žijící ptáky.
Ostrava, Moravskoslezský kraj

Adventní kalendář v Zoo Ostrava

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava připravila pro své návštěvníky v období od 1. do 24. prosince na každý den nějaký bonus k návštěvě zoo.
Ostrava, Moravskoslezský kraj

Novoroční výstup na haldu Ema 2024

Již 18. ročník výstupu na haldu Ema. Vydejte se na nejvyšší bod Ostravy – ostravský Mount Everest!
Ostrava, Moravskoslezský kraj

Benefiční koncerty a Leona Machálková

Letos pořádáme již 20. sérii předvánočních benefičních koncertů na podporu dětí. Tyto koncerty se vždy konají v jedinečných prostorách kostelů v různých městech Moravskoslezského kraje.
Radvanice a Bartovice, Moravskoslezský kraj

Okružní jízdy Ostravou historickou tramvají Barborka

O dvou adventních nedělích vás zveme na vyhlídkové jízdy historickou tramvají Barborka centrem Ostravy u příležitosti konání akce Ostravské Vánoce 2023.
Ostrava, Moravskoslezský kraj

Okružní jízdy Ostravou historickou tramvají Barborka

O dvou adventních nedělích vás zveme na vyhlídkové jízdy historickou tramvají Barborka centrem Ostravy u příležitosti konání akce Ostravské Vánoce 2023.
Ostrava, Moravskoslezský kraj

Majáles Ostrava 2024

Už 28. ročník tradičního Majálesu Ostrava pořádaného studenty.
Ostrava, Moravskoslezský kraj

Důl Michal v Ostravě-Michálkovicích

Technicky a stavebně autenticky dochovaný areál kamenouhelného dolu Michal najdete v Ostravě, v městské části Michálkovice, kde se uhlí začalo dolovat v první polovině 19. století.
Michálkovice, Moravskoslezský kraj

Safari v Zoo Ostrava

V ostravské zoologické zahradě se na ploše okolo šesti hektarů se nacházejí rozsáhlé výběhy, kudy projíždějí vláčky. Je tak možné pozorovat stáda různých druhů kopytníků zcela novým způsobem, mnohdy z bezprostřední blízkosti.
Ostrava, Moravskoslezský kraj

Rododendron park – rododendrony v Zoo Ostrava

V areálu ostravské zoo roste téměř 7 500 exemplářů rododendronů a azalek, což je nejvíce u nás i na Slovensku. Najdete zde asi 400 druhů a kultivarů. Největší koncentrace je v Rododendron parku u expozice Čitván.
Ostrava, Moravskoslezský kraj

Včelí stezka v Zoo Ostrava

V Zoologickém a botanickém parku v Ostravě mimo krásná živá zvířata a rostliny naleznete i Včelí stezku. Tvoří ji několik informačních panelů, ukázky různých typů včelího obydlí a nechybí ani odpočinková místa.
Ostrava, Moravskoslezský kraj

Broukoviště v Zoo Ostrava

Broukoviště v areálu ostravské zoo představuje malým i velkým návštěvníkům, jaký význam má mrtvé dřevo pro život nepřeberného množství živočichů, a to nejen brouků a dalších druhů bezobratlých, ale také drobných obratlovců, jako jsou ještěrky, slepýši či ptáci.
Ostrava, Moravskoslezský kraj

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava – příroda na dosah

Zoo Ostrava byla založena v roce 1951. V současné době chová na zhruba 100 ha přes 435 druhů zvířat ve více než 4000 jedincích. Novinkou a nejen architektonickou zajímavostí je Voliéra La Pampa Voliéra La Pampa – největší průchozí voliéra v Zoo Ostrava.
Ostrava, Moravskoslezský kraj

Model mamuta v životní velikosti v Zoo Ostrava

V posledním roce bylo v areálu ostravské zoologické zahrady nainstalováno několik kosterních modelů v životní velikosti. Nejnovějším přírůstkem je kosterní model mamuta srstnatého, jehož vznik finančně podpořil Moravskoslezský kraj.
Ostrava, Moravskoslezský kraj

Botanická zahrada Ostravské univerzity v Ostravě

Jako oáza klidu uprostřed města působí botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Nachází se sotva pár minut autem od centra města Ostravy. Na pěti tisících čtverečních metrech plochy a ve třech velkých sklenících roste, kvete a plodí na dva tisíce rostlinných druhů.
Ostrava, Moravskoslezský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

U Cingra

Typická havířská hospoda u Cingra v Dolu Michal .
Ostrava, Moravskoslezský kraj

Restaurace 49 v Ostravě

V Ostravě – Michálkovicích se nachází Restaurace 49, připravují jak denní menu, tak mají stálý výběr, dále nabízejí italskou zmrzlinu a další dezerty.
Ostrava, Moravskoslezský kraj

Apartmány 49 v Ostravě

Apartmány 49 nabízí moderní a útulné ubytování v Ostravě Michálkovicích v designových apartmánech. Mají vysoký standard čistoty a exkluzivní italské postele na míru.
Ostrava, Moravskoslezský kraj

Restaurace Saola

Restaurace Saola v areálu zoo Ostrava – terasa s výhledem do výběhu indických kopytníků.
Ostrava, Moravskoslezský kraj

Heřmanický pivovar

Nově otevřený pivovar v Ostravě Heřmanicích – na čepu 11 světlá, 12 světlá a 13 polotmavá a další speciály. Pivovar je umístěný pod restaurací Beseda a tankové pivo je čepováno přímo z ležáckých tanků.
Ostrava, Moravskoslezský kraj

Hotel Jan Maria v Ostravě

Hotel Jan Maria se nachází v objektu bývalého dolu. Tento čtyřhvězdičkový hotel v blízkosti centra města Ostrava nabízí luxusní ubytování, posezení v designové restauraci, zábavu na bowlingu a odpočinek ve wellness centru či vinném sklípku.
Ostrava, Moravskoslezský kraj

Zámek Old Yard v Rychvaldu

Šlechtické sídlo ze 16. století v Rychvaldu je někdy známé pod názvem Starý dvůr, nicméně dnes se zrekonstruovaný zámek nazývá Old Yard a nabízí ubytovací služby. Zámek je možné si i projít na prohlídkové trase.
Rychvald, Moravskoslezský kraj

Bistro Křupavý Frank v Ostravě

Bistro Křupavý Frank najdete hned vedle Docku na Havlíčkově nábřeží. Stejní majitelé si pro něj vysnili originální koncept, jehož hlavním hitem je foccacia na více způsobů a řemeslná zmrzlina.
Ostrava, Moravskoslezský kraj