Úvod > Co chcete dělat? > Zámeček – Larischova vila v Pardubicích
Památky

Zámeček – Larischova vila v Pardubicích

Zámeček Pardubice nebo také „Larischova vila“ – více než stodvacetiletý novorenesanční skvost s bohatou, leč smutnou historií – najdeme v Pardubicích. V současnosti zde Československá obec legionářská hodlá vytvořit muzeum heydrichiády a muzeum domácího a zahraničního odboje.
Zámeček je pietní místo, na kterém byla vybudována pod zemským povrchem nová moderní expozice, která multimediální formou přibližuje události roku spojené s druhým stanným právem v roce 1942 nejen na Pardubicku. V expozici naleznete unikátní dobové předměty i digitalizované kopie dokumentů sesbíraných jak v Evropě, tak v zámoří. Památník nabídne řadu vzdělávacích programů nejen pro školy, součástí programu budou i přednášky a výstavy pro veřejnost.

Vilu si jako své rodinné sídlo nechal postavit Jiří Larisch-Mönich od významného architekta Františka Schmoranze staršího. Byla postavena na zalesněném prostranství za Pardubicemi a obklopena parkem. Součástí areálu byly také konírny a "zámeček" sloužil k rekreačním a loveckým účelům. V roce 1897 vilu získal hrabě Alfons Henckel. Mezi lety 1928 až 1934 vlastnila "zámeček" Ludmila Bidlová, která jej prodala Leopoldu Fuggerovi-Babenhausenovi.

Nejvíce je objekt spojován s koncem druhé světové války, kdy byla budova v majetku praporu německého policejního pluku z Kolína. Na místě dnešního památníku bylo u tří dřevěných sloupů během devatenácti dnů popraveno 194 českých občanů převážně z Pardubic a okolí. Jeden den (24. června 1942) byl vyhrazen na popravu obyvatel obce Ležáky. Obyvatelé této vesnice včetně dětí byli před popravou vězněni a vyslýcháni v rozsáhlém sklepení Zámečku. Po válce se v areálu nakrátko usídlila Škola důstojnického dorostu a od r. 1956 už patřil Zámeček Tesle. Ta ho využívala především jako kancelářské a skladové prostory.

Zámeček dnes vlastní Československá obec legionářská, které zde usiluje o vytvoření muzea heydrichiády a muzea domácího a zahraničního odboje. V prostorech Zámečku bude k dispozici prostorná výstavní síň, tematické výstavy bude možné realizovat i v některých dalších místnostech. Pro přednášky a kulturní vystoupení bude připraven přednáškový sál s kapacitou do 100 osob. K Zámečku patří také velký romantický lesopark, kde legionáři plánují vytvořit obdobu výcvikového střediska českolovenských parašutistů, kteří během druhé světové války úspěšně zasáhli do bojů s okupanty.

Ubytování a restaurace v okolí

Restaurace Rybárna v Pardubicích

Restaurace Rybárna v Pardubicích

Pardubice, Pardubický kraj
Pivovar U Vojtěchů

Pivovar U Vojtěchů

Pardubice, Pardubický kraj
Restaurace Na Staré Rybárně

Restaurace Na Staré Rybárně

Pardubice, Pardubický kraj