Úvod > Co chcete dělat? > Ostrov sv. Kiliána s pozůstatky kláštera sv. Jana Křtitele v Davli
Památky

Ostrov sv. Kiliána s pozůstatky kláštera sv. Jana Křtitele v Davli

Ostrov sv. Kiliána se nachází těsně před soutokem Vltavy a Sázavy v Davli, na říčním kilometru 81,8. Na jižní straně ostrova se ukrývají pozůstatky středověkého kláštera sv. Jana Křtitele zvaného Ostrovský klášter či klášter Ostrov.
Původní benediktinský klášter z roku 999 nazývaný také Ostrovní nebo Na ostrově byl založen knížetem Boleslavem II., který sem uvedl mnichy z Dolního Altaichu v Bavorsku. Šlo o historicky první mužský klášter na našem území. Opuštěné místo na ostrově na soutokem Vltavy a Sázavy, uprostřed hlubokých lesů, vyhovovalo potřebám benediktinského řádu, jehož mniši zasvětili život rozjímání a modlitbám.
 
Klášter se časem stal vlastníkem mnoha okolních obcí a tak získal velkou moc nad svým okolím. Stávala zde románská trojlodní bazilika sv. Jana Křtitele (z 12. století) se třemi apsidami. Když byl roku 1420 vypálen a pobořen husity, mniši odešli do kláštera sv. Jana pod Skalou a zdejší klášter již nikdy nebyl obnoven.
 
Velmi významnou součástí hospodářského zázemí kláštera byla keramická dílna, kde se vyráběly různé produkty z pálené hlíny (podlahové dlaždice zdobené reliéfy, reliéfní keramické desky k obkládání stěn, střešní krytina, nádoby aj.). Dílna byla funkční již před rokem 1130 a skončila svoji činnost kolem poloviny 13. století. Hlínu mniši těžili na protějším břehu Vltavy. Další důležitou částí kláštera bylo skriptorium. O jeho existenci se sice nedochovaly přímé zprávy, zato ale existuje několik děl z jeho produkce – latinský rukopis Řehořových dialogů (11. – 12. stol.) s českými a staroslovanskými meziřádkovými glosami. Glosy psal asi mnich sázavského kláštera, který v roce 1097 po vyhnání slovanských mnichů ze Sázavy hledal útočiště na Ostrově.
 
Naproti ostrovu, na levém břehu Vltavy, stojí kostel sv. Kiliána. Kostel, zasvěcený jako jediný v ČR tomuto patronovi, byl vystavěn zřejmě brzy po založení kláštera na Ostrově.
 
Na ostrov se nedá dostat ničím jiným než lodí nebo člunem. Prohlédnout si jej však můžete i na dálku, a to ze silnice před kostelem sv. Kiliána na levém břehu Vltavy nebo z pravého břehu Vltavy ze svahu, na němž stávalo někdejší klášterní městečko Sekanka.
 

Jak klášter kdysi vypadal? Zjistíte to díky 3D modelu

Klášter svatého Jana Křtitele zanikl sice na sklonku středověku, přesto ho můžete prozkoumat. Čeští vědci provedli počítačovou rekonstrukci stavby a jejich moderní 3D model nabízí virtuální procházku celým klášterním areálem.

Zájemci se mohou podívat na podobu kláštera v různých ročních obdobích. A díky programátorům lze nahlédnout také dovnitř – vizualizace totiž nabízí i pohled do interiéru. 3D model je součástí expozice muzea v Jílovém u Prahy. Do budoucna chtějí autoři nabídnout i prohlídky pomocí brýlí pro virtuální realitu.
17.6.
18.6.
Jílovské pivní slavnosti

Jílovské pivní slavnosti

Jílové u Prahy, Středočeský kraj
10.9.
Trampské Pikovice

Trampské Pikovice

Hradištko, Středočeský kraj
2.7.
Třebsínské zvonění

Třebsínské zvonění

Krňany, Středočeský kraj
9.7.
Třebsínská Zvonička

Třebsínská Zvonička

Krňany, Středočeský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Měchenická pekárna

Měchenická pekárna

Měchenice, Středočeský kraj
Pizza Na Zastávce Štěchovice

Pizza Na Zastávce Štěchovice

Štěchovice, Středočeský kraj