Úvod > Co chcete dělat? > Křížův mlýn s pilou a technologickým vybavením v Lidmaňce
Památky

Křížův mlýn s pilou a technologickým vybavením v Lidmaňce

V roce 2017 byl Křížův mlýn s pilou v Lidmaňce č. p. 28 v okrese Pelhřimov prohlášen za kulturní památku. Mlýn představuje zajímavý příklad drobného venkovského vodního mlýna s pilou na slabším vodním toku.
Křížův mlýn leží na pravém břehu Cerekvického potoka, odkud získával vodu z náhonu. Původně samostatnou pilu koupil v roce 1829 Jakub Kříž a v roce 1836 ji rozšířil o mlýnici s obyčejným složením a stoupami přenesenými ze sousedního Trkovského mlýna. Soustrojí mlýna a pily bylo poháněno dvěma koly na svrchní vodu. V roce 1911 byla technologie mlýna modernizována na umělecké složení převážně řemeslné výroby z dílny Jana Prokeše z Nové Cerekve a ve 20. letech 20. století byl provoz doplněn šindelkou a pohon parní lokomobilou.

Objekt má téměř kompletně dochovaný soubor technologického vybavení a jeho celistvost dokládá s vysokou přesností postup mletí v první polovině 20. století. Mlýnice s pilnicí představuje hodnotný doklad a ukázku malého vodního mlýna, u kterého nemohlo kvůli stísněným prostorům dojít k osazení dalších mlecích strojů a vznikla tak pozoruhodná ukázka unikátních prostorových kompromisů. Křížův mlýn kombinuje kompletně dochované tzv. umělecké složení s fragmenty staršího obyčejného složení a patří mezi několik málo výjimek, kdy k osazení uměleckého složení, zajišťujícího mimo jiné lepší čistění zrna a třídění meliva, postačila pouze tři podlaží namísto obvyklých čtyř nebo i více.

Výrobní provoz mlýna, který je už tak vtěsnán na velmi malou plochu, je navíc atypicky propojen s objektem pilnice, jejíž vozík důmyslně využívá prostoru mlýnice.  Zdejší pilnice kolmo navazující na mlýnici je vybavena jednolistou pilou osazenou v dřevěném rámu a dlouhým vozíkem. Pod vyskladňovacím otvorem pilnice se nachází ještě šindelka na výrobu řezaného šindele a ve stodole zemědělské stroje, taktéž poháněné vodním kolem.

Mnoholetá zanedbaná údržba a novodobé úpravy na objektu a technologii sice zanechaly stopy, ale naštěstí nezpůsobily zásadní škody.  Areál mlýna s pilou a technologickým vybavením je dokladem historického vývoje a projevem tvůrčích schopností člověka v oblasti technického rozvoje.
 
Mlýn byl v roce 2017 vyhlášen kulturní památkou a v současné době probíhá oprava objektu a příprava renovace mlýnské technologie.Památka není přístupná veřejnosti,  ale po domluvě je možná prohlídka pro specialisty v oblasti památkové péče, lidové architektury či molinologie.
28.5.
29.5.
Jak se stavěl hrad

Jak se stavěl hrad

Kámen, Kraj Vysočina
13.7.
17.7.
Hračkobraní v Kamenici nad Lipou 2022

Hračkobraní v Kamenici nad Lipou 2022

Kamenice nad Lipou, Kraj Vysočina
23.7.
Street Food festival Pelhřimov

Street Food festival Pelhřimov

Pelhřimov, Kraj Vysočina

Ubytování a restaurace v okolí

Resort Mlýn

Resort Mlýn

Černovice, Kraj Vysočina
Cyklopenzion Workcentrum

Cyklopenzion Workcentrum

Kamenice nad Lipou, Kraj Vysočina
Hotel Berger Kamenice nad Lipou

Hotel Berger Kamenice nad Lipou

Kamenice nad Lipou, Kraj Vysočina