Úvod > Co chcete dělat? > Muzeum a informační centrum Vedrovice
Kultura

Muzeum a informační centrum Vedrovice

Vedrovice, ležící 6 km od Moravského Krumlova, patří mezi středoevropsky významná archeologická naleziště. V bývalém objektu fary můžete navštívit muzeum, ve kterém jsou k vidění bohaté archeologické nálezy, tradiční zemědělské a řemeslné nástroje 19. a 20. st. z obce a blízkého okolí.
V muzejní části můžete zhlédnout expozici na téma Vedrovice před 6 000 lety. Jedná se o období neolitu, kdy se na území usazovali první zemědělci. Z této doby se našly pozůstatky sídliště i pohřebiště lidu s lineární keramikou a také ohrazené areály (rondely) lidu s moravskou malovanou keramikou

Nedaleký Krumlovský les nabízel rozsáhlé těžební území kamene rohovce z období jury. Tento kámen využívali lidé k výrobě štípaných kamenných industrií – nástrojů. Obrovský rozsah a nejasný účel těžby z Krumlovského lesa činí jednu ze záhad moravského pravěku, proto si zaslouží vlastní expozici s názvem Krumlovský les.

V nabídce expozic muzea je také Venkovská stodola, která bývá otevřená vždy od dubna do září. Expozice skýtá různé předměty denní potřeby venkovských lidí na přelomu 19. a 20. století, řemeslné předměty truhlářů, kovářů, hrnčířů, také staré zemědělské stroje, nástroje a předměty denní potřeby.

Na dvoře tohoto komplexu je i umístěno původní lopatkové větrné kolo z chráněné technické památky Větrného čerpadla postaveného v roce 1912.
 

Nabídka informačního centra

V části s certifikovaným turistickým informačním centrem dále získají turisté a návštěvníci cenné informace o Vedrovicích a mikroregionu Moravskokrumlovsko, co se týká kultury, památek, ubytování, stravování, volnočasového vyžití i dopravní dostupnosti.

V podkroví objektu je vybavená přednášková místnost s kuchyňkou s kapacitou max. 40 osob. Mohou se tu pořádat přednášky, workshopy, sympozia, prezentace vzdělávacích programů či schůze odborníků nebo zájmových skupin. Dále je možné pronajmout prostory kuchyně s kachlovými kamny a posezení ve dvoře komplexu pro realizaci případných oslav, akcí a posezení.

Ubytování a restaurace v okolí

Vinařství Perla vín – vinný mošt i vinné želé

Vinařství Perla vín – vinný mošt i vinné želé

Jezeřany-Maršovice, Jihomoravský kraj
Sýrárna Jezeřany-Maršovice

Sýrárna Jezeřany-Maršovice

Jezeřany-Maršovice, Jihomoravský kraj
Regionální produkty Znojemska

Regionální produkty Znojemska

Moravský Krumlov, Jihomoravský kraj
Hotel Rokiten

Hotel Rokiten

Moravský Krumlov, Jihomoravský kraj