Úvod > Co chcete dělat? > Šluknovský zámek – dominanta nejsevernějšího města ČR
Šluknovský zámek
"> Šluknovský zámek "> "> "> "> "> "> "> "> Místnost s historickými exponáty
Přidat foto
Památky

Šluknovský zámek – dominanta nejsevernějšího města ČR

Město Šluknov se pyšní zrekonstruovaným renesančním zámkem. Najdete zde prvorepublikový prohlídkový okruh, v jehož rámci jsou otevřeny téměř všechny prostory zámku, včetně dobových místností s původními exponáty.

Prvorepublikový okruh zámkem

Šluknovský zámek má prvorepublikový prohlídkový okruh, v jehož rámci jsou otevřeny téměř všechny prostory zámku, včetně dobových místností s původními exponáty. Prvorepublikový okruh je věnován poslednímu majiteli Šluknovského panství Ervínu Leopoldovi Nostitz-Rineckovi. Během prohlídky tak procházíte jeho soukromým apartmánem, kde máte možnost spatřit kancelář, šatnu, ložnici, dětský pokoj, jídelnu a navštívíte i jeho oficiální kancelář.

Nutnost rezervace pro skupiny více jak 15 osob telefon 412 332 711 nebo e-mail ic@mesto-sluknov.cz
Prohlídkové texty pro návštěvníky z cizích zemí v německém a anglickém jazyce.
 

Zámek dětem

Prohlídka zámku je pro děti zpestřena za pomoci knižního průvodce „S pastelkami po Šluknovském zámku“,
se kterým děti poznávají zámek za pomoci pastelek, úkolů a otázek, které zkouší jejich pozornost a paměť.
Průvodce je k zakoupení v Regionálním informačním centru ve Šluknovském zámku za 45 Kč. Po celý rok nabízí zámek dětem různé výstavy a kulturní akce. 
 

Výstavy, RIC, cukrárna a zámecký park

Zámek ožívá svatebními a jinými slavnostními obřady, pravidelnými výstavami, jednáními zastupitelstva města i dalšími akcemi a nabízí rovněž své důstojné a krásné zámecké prostory k možnému pronájmu. Zámecké slavnosti v zámku i zámeckém parku v dobovém stylu se stali poslední červnovou sobotu v roce tradicí a jednou z největších kulturních akcí ve městě.

V přízemí zámku nabízí své služby turistům a návštěvníkům města Regionální informační centrum a výborné občerstvení útulná zámecká cukrárna.

Zámecký park, který přiléhá k renesančnímu Šluknovskému zámku, je situován téměř ve středu města.
 

Z historie zámku Šluknova

Území, na kterém postupně šluknovské panství vznikalo, patřilo původně k míšeňské marce. Ve 2. polovině 13. století se spolu s panstvím Hohnštejn stalo vlastnictvím Berků z Dubé a patřilo jim prakticky až do doby vlády Jiřího z Poděbrad, kdy byla ve Šluknově vybudována tvrz, která se poprvé připomíná v roce 1487 jako majetek saského maršála Hugolda ze  Šlejnic.  Bylo to dřevěné panské sídlo, k němuž náležel pivovar, sladovna a zahrada, kde se pěstoval chmel.

V roce 1566 panství Šluknov obdržel Arnošt ze Šlejnic, který pravděpodobně po smrti svého otce Jiřího ze Šlejnic nechal na místě původní tvrze vybudovat mezi léty 1566 – 1573 nové reprezentační sídlo ve stylu saské renesance. V roce 1618 se krátce majitelem Šluknova stal Ota Staršedl, rytíř ze Staršedlu. Je zajímavé, že ten se jako katolík zapletl do stavovského povstání na straně českých stavů proti Ferdinandovi, což mělo pro něho nepříjemný důsledek – jeho majetek propadl ze třetiny pobělohorským konfiskacím. Královská komora prodala Šluknov Wolfgangu, hraběti Mansfeldovi. Jelikož neměl žádných přímých potomků, přechází majetek roku 1662 na jeho sestry Žofii Anežku a Kristinu Alžbětu. První rok vládly ženy na obou panstvích společně. Dne 20. října 1663 došlo k rozdělení, kterým se Lipová dostává dětem Kristiny Alžběty a Šluknov získává Žofie Anežka, provdaná  Ditrichštejnová. Roku 1716 se dědičkou tohoto panství stala Marie Arnoštka, provdaná Gallasová. Po pěti letech ovdověla a provdala se za hraběte Aloise Tomáše Harracha.

V držení Harrachů zůstal Šluknov i s ostatním panstvím až do roku 1876, kdy byl prodán saskému komerčnímu radovi Arnoštovi Grumbtovi za 1 milion guldenů. Jeho potomci jej drželi až do 30. let 20. století, kdy posledním nabyvatelem se stává Ervín Leopold Nostitz – Rieneck, majitel velkostatku Pakoměřice – Měšice u Prahy. Po druhé světové válce byl Šluknov jako německý majetek konfiskován a vlastníkem se stalo město Šluknov. Dne 4 října 1949 se v prostorách zámku slavnostně otevřelo městské muzeum.

Ubytování a restaurace v okolí

Resort Dymník

Resort Dymník

Rumburk, Ústecký kraj
Restaurace Dymník

Restaurace Dymník

Rumburk, Ústecký kraj
Wellness Hotel Lužan

Wellness Hotel Lužan

Rumburk, Ústecký kraj
Cukrárna Venezia

Cukrárna Venezia

Rumburk, Ústecký kraj