Úvod > Co chcete dělat? > Uhelné safari – návrat do třetihor k novodobým dinosaurům
Zážitky

Uhelné safari – návrat do třetihor k novodobým dinosaurům

Nezapomentulný zážitek z návštěvy unikátních technických děl v těžebních lokalitách Československá armáda a Vršany na Mostecku a rekultivované krajiny v projektu Uhelné safari. Celkem si můžete vybrat z pěti tras.
Společnosti Severní energetická a Vršanská uhelná nabízejí pro zájemce industriální turistiky celkem 4 trasy. První dvě trasy jsou do lomů -  ČSA či Vršany, kde má veřejnost možnost za plného provozu navštívit tyto těžební lokality. Trasa č. 3 je rekultivační, s vlastním dopravním prostředkem mají zájemci možnost prozkoumat okolí města Most, kde dříve byla těžba a nyní jsme se rekultivací snažili upravit vše tak, abychom přírodě vrátili to, co jsme ji vzali. Novinkou je trasa č. 4 – tzv. baby safari, která je vhodná pro rodiny s dětmi od 6 let.

Trasa 1 – Lom Československá armáda
Vjezd do lokality, vnitřní vyhlídková terasa lomu, dále se pokračuje ke korečkovému rýpadlu RK 5000, které je poslední tohoto typu v ČR. Po té uvidíte rýpadlo KU300, KU800 a zakladač ZP6600. Mimo lom Vás trasa  zavede na mostecký Hipodrom, což je úspěšně rekultivované území po těžbě a poslední zastávkou je přesunutý děkanský kostel.

Trasa 2 – Lom Vršany
Vyhlídková terasa, vjezd do lokality k rypadlu KU800, které těží skrývkové zeminy, dálková pásová doprava, zakládání zemin, těžba uhlí u rypadla KU300, doprava uhlí pomocí dálkové pásové dopravy na překladiště uhlí, skládkový stroj. Na zpáteční cestě do Mostu ukázka rekultivací – Hipodrom Most a také zastávka u přesunutého děkanského kostela.

Trasa 3 – Rekultivační trasa (určena pro početnější skupiny s vlastní dopravou, termín je třeba domluvit individuálně)
S průvodcem navštívíte nejznámější území v okolí Mostu. Prohlédnete si sportovně rekreační areál Benedikt, areál Matylda, Hipodrom a jezero Most. Součástí prohlídky je i vyhlídka lomu Vršany a poslední zastávkou je přesunutý děkanský kostel.

Trasa 4 – baby safari
Tato trasa je vhodná pro rodiny s dětmi od 6 let. Součástí této trasy je návštěva Podkrušnohorského technického muzea, kde je pro děti připravena interaktivní prohlídka a dále pokračujete do dolu ČSA konkrétně k unikátnímu korečkovému rýpadlu RK5000.

Trasa 5 – rýpadlo RK5500
Možnost prohlédnout si a osahat kolos mezi těžebními stroji nabízí trasa č. 5. V lomu ČSA dosloužil v roce 2016. S výškou 44 metrů a šířkou 166 metrů je dosud nepřehlédnutelnou dominantou hnědouhelného velkolomu. Zájemci se dostanou do autentických prostor strojovny, ovládací kabiny, zázemí obsluhy nebo na střechu, která leží ve výšce 32 metrů a nabízí ničím nerušený výhled na dno lomu. Ačkoliv má zdejší RK5500 pořadové číslo dvě, jedná se o jediný stroj svého druhu v republice. Ten první pomáhal s těžbou skrývky v Chabařovicích u Ústí nad Labem, v místech, kde dnes leží jezero Milada. Po uzavření lomu skončil rozřezaný ve šrotu.

Ubytování a restaurace v okolí