Úvod > Co chcete dělat? > Naučná stezka Žďár u Chudenic
Příroda

Naučná stezka Žďár u Chudenic

Pět kilometrů dlouhá naučná stezka Žďár vás provede půvabnou lokalitou kolem vrchu stejného jména a klidným prostředím zdejšího lesoparku. Na patnácti zastaveních se dozvíte zajímavosti o zdejší fauně a flóře. Trasa vede po upravených cestách, nenáročným terénem.
Stezka se dvěma nástupními místy, u zámku Lázeň a u kaple sv. Anny, návštěvníky provede kolem vrchu Žďár půvabným prostředím zdejšího lesoparku. V lesích je také možné při troše štěstí pozorovat celou řadu zajímavých zvířat a ptáků: srnce obecného, daňka evropského, muflona, čápa černého, sýce rousného nebo jestřába lesního.

Kromě poznání místní přírody si připomenete také zajímavosti z naší historie a v podobě zachovalých historických staveb nebo citu pro formování zdejší krajiny budete moci obdivovat um našich předků. Naučná stezka vede i kolem Kvapilových jezírek, která své jméno získala po nejslavnějším chudenickém rodákovi Jaroslavu Kvapilovi, předním českém spisovateli a básníkovi, autorovi libreta nejznámější české opery Rusalka, kterou posléze zhudebnil v operu Antonín Dvořák. Ze samotného vrchu Žďár, který se nachází ve výšce 629 metrů nad mořem a je tak nejvyšším vrcholem oblasti, se naskýtá úžasný výhled na Klatovsko a jižní Plzeňsko, všechny vesničky a kopcovitou krajinu kolem. Nachází se na něm rozhledna Bolfánek odkud je vidět dokonce i na hřebeny šumavských hor a vrcholky Českého lesa.

Jedno ze zastavení NS Žďár vede okolo zámku Lázeň a též přilehlým parkem. Na místě původně stála nad vývěrem léčivého pramene kaplička. Místní prameny totiž byly po staletí známé jako léčivé a posvátné. Kaple byla na konci 18. století za Jana Rudolfa Czernina z Chudenic včleněna do novostavby kamenného lázeňského domu. Odtud pochází dnešní pojmenování zámku „Lázeň.“ V bezprostředním okolí domu nechal navíc Czernin vybudovat Americkou zahradu – neobyčejný park plný tuzemských i cizokrajných dřevin. Park je dodnes evropským unikátem a jeho rozloha cca 12 hektarů zůstala zachována.

Ubytování a restaurace v okolí